Παρέμβαση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

τράπεζεςΟι Οικολόγοι Πράσινοι ζητήσαμε σήμερα (5-3-2012) συνάντηση με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου η εθνική εποπτεύουσα αρχή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να παρέχει στοιχεία για την κατάσταση των τραπεζών και τις αναμενόμενες ανάγκες στήριξης της κεφαλαιακής επάρκειάς τους τόσο λόγω της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους όσο και της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου τους (διαγνωστικές μελέτες BlackRock).

Η ύπαρξη αποκλινόντων απόψεων για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών που εκφράζονται από κυβερνητικούς παράγοντες και από στελέχη των τραπεζών σε συνδυασμό με την σαφή πρόβλεψη στο Μνημόνιο ΙΙ για ανακεφαλαιοποίηση της τάξης των 23 δις ευρώ, θέτει εύλογα ερώτημα τόσο για το συνολικό ύψος των χρηματοδοτικών αναγκών αλλά και για την πηγή αυτών.

Το ζήτημα αφορά τόσο τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας που καλείται να αναλάβει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της στήριξης του τραπεζικού συστήματος σε συνθήκες υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όσο και την ανάγκη επίτευξης διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας για την διαχείριση των πόρων της νέας δανειακής σύμβασης.

Η Θεματική ομάδα Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων
(διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της 4ης Μαρτίου για την συνάντηση)

 

– Ακολουθεί η επιστολή των ΟΠ προς τον Διοικητή της ΤτΕ (5-3-2012) –


Επιστολή ΟΠ προς τον Διοικητή της ΤτΕ (5-3-2012)

Προς: Διοικητή Τράπεζα της Ελλάδος, κ. Γ. Προβόπουλο

 

Κύριε Διοικητά,

Στο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4046/2012) για την “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος κ.ά.” προβλέπεται η χρηματοδοτική ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών με 23 δις ευρώ για την
ανακεφαλαιοποίησή τους λόγω των απωλειών από την εφαρμογή αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους (PSI+).

Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο κυβερνητικοί παράγοντες όσο και τράπεζες, κάνουν λόγο για ανάγκη πολύ μεγαλύτερων ποσών για την ανακεφαλαιοποίηση λόγω ζημιών τόσο από την αναδιάρθρωση του χρέους όσο και από την εξυγίανση του ιδιαίτερα προβληματικού μέρους του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών.

Δεδομένης της σημασίας του ζητήματος για την ελληνική οικονομία και με γνώμονα την διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε αναγκαία την παροχή σχετικών στοιχείων, από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτεύουσας αρχής του τραπεζικού συστήματος. Προς τούτο, θα επιθυμούσαμε μια συνάντηση μαζί σας για μια διεξοδικότερη ενημέρωση και συζήτηση επί του θέματος.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Συντονιστής

Τσέκος Γιώργος

δημοσιευθηκε στις by OP_webteam υπο BLOG, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ