04. Αγοραστούδης Αστέριος

Βιογραφικό

Μέλος – εθελοντής της μη κυβερνητικής οργανώσης «ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ»

(δίκτυο για την καταπολέμηση της φτώχειας). Μέλος της Οικολογικής

Κίνησης Θεσσαλονίκης καθώς και της Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων

Πράσινων Θεσσαλονίκης. Υποψήφιος στις νομαρχιακές εκλογές του 2006

με την «Οικολογία Αλληλεγγύη». Υποψήφιος των Οικολόγων Πράσινων

στις εθνικές εκλογές του 2007 στην Α’ Θεσσαλονίκης και του 2009 στη Β’

Θεσσαλονίκης. Υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές του 2010 με την

«Οικολογία Αλληλεγγύη».

Οικολόγοι Πράσινοι: πολιτική οικολογία, αλληλέγγυα κοινωνία,

αλληλέγγυα οικονομία, οικολογική αφύπνιση

Επικοινωνία
EMAIL