05. Ανδρέου Δαμιανός

Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη. Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός.

Διετέλεσε πρόεδρος του Σπουδαστικού Συλλόγου της Αν. Σχολής Τεχν. Μηχανικών του ΚΑΤΕΕ  Θεσ/νικης. Εκλέχθηκε πρώτος πρόεδρος της Σπουδαστικής Ένωσης Ανώτερων Σχολών Θεσ/νικης (ΣΕΑΣΘ).

Μέλος της Μορφωτικής Πολιτιστικής Κίνησης Αμπελοκήπων (ΜΠΚΑ). Ιδρυτικό μέλος της Λαϊκής Μορφωτικής Στέγης Αμπελοκήπων (ΛΑΜΟΣΑ), στην οποία υπήρξε πρόεδρος.

Ιδρυτικό μέλος  του Κέντρου Ιστορίας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (ΚΙΑΘ). Το 1994 πρωτοστατεί στην ίδρυση της Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες των Αμπελοκήπων».

Στις Δημοτικές εκλογές του 1994, 1998 & 2002 ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αμπελοκήπων και  εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων, μέλος του Δ.Σ του Πνευματικού Κέντρου, μέλος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης, μέλος του Δ.Σ του ΕΑΚ Αμπελοκήπων, και μέλος σε σειρά επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από το 1976  συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία
EMAIL