10. Μιχαλόπουλος Αλέξιος

Βιογραφικό

Ο Μιχαλόπουλος Αλέξιος, είναι συνταξιούχος τραπεζικός,  γεννήθηκε το 1939, είναι πτυχιούχος  Παντείου Παν/μιου, Σχολής πολ. Επιστημών,  Νομικής Σχολής του Παν. Αθηνών και  London University με εξειδίκευση τραπεζικά, οικονομικά και χρηματιστηριακά.

Έχει εργαστεί ως ανώτατο διεθυντικό στέλεχος στις τράπεζες Ιονική Λαϊκή  Chase Manhattan Bank SA και Citybank SA

Διετέλεσε συνδικαλιστικό στέλεχος στο φοιτητικό συνδικαλισμό στην Πάντειο και στην Νομική και στην ΕΣΣΟ ΠΑΠΠΑΣ Βιομηχανική Α.Ε. και Citybank.

Επικοινωνία
EMAIL
Περιφέρεια
|

Comments are closed.