06. ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Βιογραφικό

Πτυχιούχος Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση Φυτικής Παραγωγής, σπουδές στη Γενετική και Δενδροκομεία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο  του Βελιγραδίου,  Πτυχίο  Σερβοκροάτικης γλώσσας  του Εθνικού Πανεπιστημίου της Γιουγκοσλαβίας, με εμπειρίες από την  πολύχρονη εργασία σε μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης  τροφίμων ζωικής και φυτικής παραγωγής.

Από  το 2000 σύμβουλος-μελετητής σε καλλιεργητικά σχέδια και σχέδια εκτροφής ζωικών μονάδων, σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, με συμμετοχή σε επιστημονικά – ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Από το 2005 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του «Γεωτεχνικού Εργαστηρίου Α.Ε.» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, εγκεκριμένου οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (αρ. ΦΕΚ: 326/Β’/09.03.07) με  ένα σύγχρονο εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, για τον έλεγχο της καταλληλότητας των τροφίμων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα .

Από 01/09/2008 , κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας με αριθμό 1006027 και τίτλο «Δοσολογία και μέθοδος εφαρμογής παρασκευάσματος Θειασβεστίου, για την προστασία και την καταπολέμηση ασθενειών των οπωροφόρων δέντρων» , με τεράστια σημασία και προσφορά στον έλεγχο υπολειμμάτων γεωργικών  φαρμάκων και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Επικοινωνία
EMAIL

Comments are closed.