07. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βιογραφικό

Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών της Ανωτάτης Σχολής των Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Εκπόνησε διδακτορική διατριβή σε συνεργασία με το CNRS/Laboratoire de Cristallographie της Grenoble Γαλλίας) και απόκτησε τον τίτλο του διδάκτορα  το 1993 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της ΠΣΑΠΘ.

Από το 1978 άσκηση αδιάλειπτα του επαγγέλματος του Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργού με δύο τομείς δραστηριότητας:

  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σε επίπεδο μελετητή και γενικά consulting κυρίως  σε μεταλλουργικές – μεταλλευτικές – λατομικές επιχειρήσεις.
  • Ως Επιστημονικός Συνεργάτης  του Ν. 815/1978 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της ΠΣΑΠΘ από το 1980.  Το 1999, ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της ΠΣΑΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική συμπεριφορά των Υλικών».
  • Επιστημονικός σύμβουλος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ για θέματα της μεταλλουργίας χρυσού για τη Θράκη από τα τέλη του 1999 μέχρι σήμερα. Υποστήριξε την άποψη ότι η διεργασία αυτή είναι «μη βιώσιμη δράση για τον άνθρωπο».

 

Επικοινωνία
EMAIL
Περιφέρεια

Comments are closed.