Βιώσιμες Χρήσεις Γης & Οικολογική Χωροταξία

Από τη σκοπιά της βιώσιμης οπτικής των χρήσεων γης, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ στοχεύουν και αγωνίζονται για έναν οικολογικό προγραμματισμό και σχεδιασμό του χώρου – οικολογική χωροταξία – στην χωροταξία των πόρων του, των κοινοτήτων του, των ανθρωπογενών παρεμβάσεων και της διαχείρισης των οικιστικών του συνόλων – αστικών και μη αστικών – βάσει των βιο-φυσικών, των κοινωνικο-οικονομικών και των πολιτισμικών του χαρακτήρων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω απαιτούν:

  • Χαρτογράφηση όλων των ανθρωπογενών παρεμβάσεων εκτός οικιστικών συνόλων, με ταυτόχρονη αναθεώρηση και προσαρμογή των νομοθετικών πλαισίων που τις οριοθετούν στις ευρωπαϊκές οδηγίες και στα προτάγματα της οικολογικής χωροταξίας – γεωργική γη, γεωργική γη υψηλής απόδοσης, λατόμευση, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ΧΥΤΑ κ.λ.π.
  • Χαρτογράφηση, θεσμική προστασία και αξιακή ανάδειξη του συνόλου της φυσικής και υλικής, ακίνητης, ανθρωπογενούς, πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε συγκεκριμένου χώρου, βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων.
  • Κατάργηση της έννοιας της εκτός σχεδίου δόμησης μέσω της διάχυτης εφαρμογής των εργαλείων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού..
  • Άμεση κατάρτιση του Δασολογίου κατά προτεραιότητα του Εθνικού Κτηματολογίου, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται υπό κτηματογράφηση, ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά τόσο το δάσος, όσο και η δημόσια περιουσία.
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους.
  • Δέσμευση όλων των δημοσίων εκτάσεων (εκτάσεις της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου –ΚΕΔ, του ΕΟΤ) σαν χώρους ΔΧ και ΚΧ.
  • Θεσμοθέτηση της διαδικασίας χωροθέτησης βάσει των αρχών της Οικολογικής Χωροταξίας.