Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή δε θα κάνει εξαίρεση για την Ελλάδα

 

Τον Ιούνιο του 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τη μελέτη «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα». Σε συνέχεια αυτής τον Οκτώβριο του 2011 παρουσιάστηκε ο «Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή», που εκπονήθηκε με συνεργασία των ΓΣΕΕ, του Ελληνικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, του Παντείου Πανεπιστημίου, του ΤΕΕ και του WWF Ελλάς. Τα περιεχόμενα των δύο αυτών μελετών δημιουργούν ιδιαίτερες ανησυχίες για τις αναμενόμενες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.

Θεωρούμε ότι οι δύο αυτές μελέτες πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την άμεση κατάρτιση μηχανισμών παρακολούθησης των μεταβολών, εντοπισμού των πιο ευάλωτων περιοχών με σκοπό να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως να εκπονηθούν συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης για κάθε κατηγορία απειλής.