Ανθρώπινα δικαιώματα

Ανθρώπινα δικαιώματα και ασφάλεια για όλους – ανοιχτή κοινωνία, δυνατή χάρη στη διαφορετικότητα


Για μας, συμπολίτες μας είναι όλοι και όλες όσοι και όσες μοιράζονται μαζί μας τον τόπο που ζούμε, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, χρώμα, εθνοτική καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία ή πεποιθήσεις, πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας οικονομική κατάσταση, κοινωνική θέση, γέννηση, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτισμική ταυτότητα ή προσωπικές επιλογές. Θέλουμε μια κοινωνία που να ανήκει σε όλους και όλες, εξαλείφοντας κάθε μορφή διακρίσεων είτε προβλέπονται σε νόμους ή επίσημες αποφάσεις, είτε «προκύπτουν» απλώς στην πράξη. Επιδιώκουμε αλλαγές στον τρόπο ενημέρωσης αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα και το ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ώστε οι πολίτες αλλά και τα παιδιά να μάθουν να σέβονται και να αγαπούν την πολυχρωμία και τη διαφορετικότητα.