Κοινωνικός αποκλεισμός

Εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού

 

Οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από όψεις κοινωνικού αποκλεισμού, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που δεν έχει πάντα κοινά στοιχεία: Διακρίσεις υφίστανται και οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και άποροι, αναλφάβητοι, αποφυλακισμένοι, εκδιδόμενα άτομα.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε:

  • Παροχή υπηρεσιών και οικονομική υποστήριξη, σε τοπικό και κρατικό επίπεδο, σε τομείς όπως προστασία, δημιουργική απασχόληση, φροντίδα, υγεία, παιδεία, ψυχαγωγία, δυνατότητες μετακινήσεων.
  • Προσπελάσιμους δημόσιους χώρους, υπηρεσίες και συγκοινωνίες. Πεζοδρόμια με επαρκές πλάτος παντού.
  • Προγράμματα υποστήριξης στο σπίτι, χωρίς απαγορευτικές λίστες αναμονής. Υποστήριξη με επαγγελματίες βοηθούς για τις πιο σοβαρές αναπηρίες.
  • Δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, με αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων, για διάθεσή τους στο 1/3 του ενοικίου σε άστεγους ή άτομα με επισφαλή στέγη. Θέσπιση κοινωνικού συντελεστή για όλα τα νέα κτίρια
  • Κέντρα επείγουσας φιλοξενίας για όλες τις κατηγορίες αστέγων, συνδυασμένα με ιατρική, ψυχιατρική και ψυχολογική βοήθεια. Μακροχρόνια προγράμματα επανένταξης για ειδικές κατηγορίες αστέγων, όπως χρήστες, ψυχασθενείς ή αποφυλακιζόμενοι.
  • Στήριξη της δημιουργίας κοινωνικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, με δέσμευση να προσφέρουν απασχόληση σε αστέγους.
  • Έμπρακτη δραστηριοποίηση των υπαλλήλων των Κοινωνικών Υπηρεσιών για την απόκτηση από τους αιτούντες των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. επίδομα απορίας, βιβλιάριο υγείας κλπ.) με ευέλικτες και εφικτές διαδικασίες
  • Στόχος μας είναι η ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων των συμπολιτών μας καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στην απασχόληση, τις υπηρεσίες και τα αγαθά για όλους και όλες.