Σύμφωνο Βιώσιμης Ευημερίας

 Ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ευημερίας για την Ευρώπη


Απέναντι στην Ευρώπη, οι Οικολόγοι Πράσινοι νιώθουμε πολίτες της, όχι υποστηρικτές ή αντίπαλοί της. Όπως διαφωνούμε με τις μέχρι τώρα πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων, έτσι διαφωνούμε ριζικά και με τις σημερινές πολιτικές της Κομισιόν και των άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που αναιρούν βασικές ευρωπαϊκές αξίες.

Μαζί με όλο το πράσινο κίνημα, είμαστε στην πρώτη γραμμή κατά του λαϊκισμού, που προσπαθεί να στρέψει τη μια ευρωπαϊκή κοινωνία απέναντι στην άλλη. Η Ευρώπη είτε θα εξελιχθεί σε ομοσπονδία με κοινές οικονομικές πολιτικές, αλλά και με δημοκρατική νομιμοποίηση και κοινωνική δικαιοσύνη, είτε θα απειληθεί με φυγόκεντρες τάσεις ή ακόμη και διάλυση.

Αναδεικνύουμε λοιπόν την αλληλεγγύη των άλλων Πράσινων προς τη χώρα μας και στηρίζουμε την κοινή πράσινη πρόταση για ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ευημερίας που θα συνδυάζει μια ευρωπαϊκή οικονομία ευημερίας για όλους, με την προσαρμογή στα όρια που θέτουν οι δυνατότητες του πλανήτη. Για τα δημόσια οικονομικά στην ευρωζώνη, βασικά σημεία της πράσινης πρότασης είναι:

  • Ολοκληρωμένο Σύμφωνο Φορολογικής Σύγκλισης, με Ευρωπαϊκό Φόρο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, Ευρωπαϊκή κλιματική/ενεργειακή συνεισφορά, τερματισμό του σημερινού φορολογικού ανταγωνισμού υπέρ των επιχειρήσεων, πλήρη κατάργηση των φορολογικών παραδείσων.
  • Μεγάλη αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ανάλογη της αναγκαίας πανευρωπαϊκής δημόσιας παρέμβασης, συνδυασμένη με έκδοση επενδυτικών ευρωομολόγων για έργα πράσινων υποδομών.
  • Ολοκληρωμένη εποπτεία για τα οικονομικά μεγέθη, που θα ενσωματώνει πλήρως την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και δε θα εστιάζει μονόπλευρα στο δημόσιο έλλειμμα και το χρέος.
  • Δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με δημοκρατικό έλεγχο, με μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων και δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγων.
  • Αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους στις χώρες όπου δεν είναι πια βιώσιμο. Παράλληλη εξυγίανση και αυστηρή ρύθμιση του τραπεζικού τομέα, με κύριο στόχο να πάψει να δημιουργεί κινδύνους για την πραγματική οικονομία και να ξαναγίνει υπηρέτης της.