Φορολογικό σύστημα

Ένα φορολογικό σύστημα-εργαλείο αλλαγών για κοινωνική αλληλεγγύη και διατήρηση των φυσικών πόρων

 

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με ελάφρυνση της φορολόγησης της εργασίας και επιβάρυνση της σπατάλης, της ρύπανσης και της επιδεικτικής κατανάλωσης

 • Έλεγχος των γκρίζων περιουσιών, αυστηρό και ουσιαστικό πόθεν έσχες και εφαρμογή περιουσιολογίου,
 • Απλοποίηση και εξορθολογισμός φορολογικού συστήματος με σκοπό τη μείωση των περιθωρίων εκβιασμών, διαφθοράς και εν τέλει ενίσχυσης της φοροδιαφυγής,
 • Ανασχεδίαση του ΦΠΑ και μείωση του σε λογικά επίπεδα για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών αλλά και την ενίσχυση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον, με υψηλή συνεισφορά εργασίας και μεγάλη ελληνική προστιθέμενη αξία,
 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μισό. Το ισχύον 20% για τις ομόρρυθμες εταιρείες να γίνει 10%,
 • Φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που μοιράζονται κέρδη με τους εργαζόμενούς τους,
 • Φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών των ΑΕ (μερίσματα Κ.Λ.) ως εισόδημα φυσικών προσώπων,
 • Φορολόγηση των βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών αγοραπωλησιών μετοχών με πολλαπλάσιο συντελεστή από τον ισχύοντα,
 • Μηδενισμό του φόρου μεταβίβασης για πρώτη κατοικία και σε μέγεθος ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας,
 • Κλιμακωτή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αυτοκίνητα μεγάλης κατανάλωσης καύσιμου και στα σκάφη αναψυχής,
 • Αύξηση στο φόρο μεταβίβασης μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών,
 • Αύξηση στο Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας με προοδευτικό τρόπο και όχι κατάργησή του, κάνοντας, όμως, διάκριση μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων γης (γεωργική γη, οικόπεδα, γη σε φυσικές περιοχές),
 • Αύξηση του μέγιστου συντελεστή του φόρου κληρονομιάς για πολύ μεγάλες κληρονομιές ή γονικές παροχές και εξάρτησή του από την περιουσία του κληρονόμου,
 • Θέσπιση ανταποδοτικών ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ορυκτά καύσιμα με τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά σε ενισχύσεις ανανεώσιμων πηγών, εξοικονόμησης, σιδηροδρόμου, μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των φυσικών περιοχών, και

Φορολόγηση της Εκκλησίας και των θρησκευτικών νομικών προσώπων με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.