Πολιτική βιωσιμότητας

Από την αναπτυξιακή πολιτική χωρίς όρια, σε μια πολιτική βιωσιμότητας

 

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που δεν διαθέτει μια εθνική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης ως αποτέλεσμα σοβαρού διαλόγου και να αποτελεί δεσμευτική κατεύθυνση για τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια μυωπική λογική που αντιμετωπίζει τους φυσικούς πόρους ως πόρους προς κατανάλωση και εμπορευματική αξιοποίηση (πχ. δάση, αιγιαλός, ποτάμια), από μια υπερσυγκέντρωση των δραστηριοτήτων στην Αθήνα και λίγες μεγάλες πόλεις γενικότερα, από μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, και κυριαρχία των οδικών μεταφορών.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουμε μια διαφορετική πολιτική για την οικονομία μέσα από:

  • Δημιουργία προϋποθέσεων για ενδυνάμωση και στήριξη της ολοκληρωμένης, βιώσιμης ανάπτυξης των οικισμών της υπαίθρου (ιδιαίτερα των ορεινών και νησιωτικών) και ουσιαστική αποκέντρωση,
  • Ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του αναπτυξιακού νόμου και του φορολογικού συστήματος, και
  • Διαβάθμιση του ποσοστού ενίσχυσης προς κάθε επιχείρηση, με βασικό κριτήριο την περιβαλλοντική απόδοση και τους περιβαλλοντικούς στόχους που επιδιώκουν οι επενδύσεις (πχ. χρήση ΑΠΕ ή νέων τεχνολογιών, εξοικονόμηση πρώτων υλών, επαναχρησιμοποίηση, απουσία χημικών).