Σχολείο & κοινωνία

Η απαίτηση για δημόσια και δωρεάν παιδεία έχει υποβαθμίσει την κριτική, που πρέπει γίνει για το ρόλο του σχολείου ως φορέα μιας κυρίαρχης ιδεολογίας, που συχνά λειτουργεί ως πολιτιστική και εκπαιδευτική προκρούστεια κλίνη.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα πρωτοστατήσουμε στην ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, το οποίο θα λειτουργήσει σαν ανάχωμα σε κάθε είδους προπαγάνδα μέσα στο σχολείο και θα ανοίξουμε τον διάλογο για ένα εναλλακτικό σχολείο μέσα στο σχολείο.

Αλλά και έξω από το σχολείο θα πρέπει να αναζητήσουμε τους θεσμούς (ή και αντιθεσμούς) εκείνους που καλλιεργούν την Παιδεία. Ξανασυζητάμε τη σημασία του ελεύθερου χρόνου και του παιγνιδιού και δημιουργούμε χώρους, που προωθούν την εναλλακτική γνώση και κουλτούρα.