Τεχνολογικό λύκειο

  • Ισοτιμία γενικού –τεχνολογικού Λυκείου. Η αντίθεση θεωρητικής – τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι  μια αντίθεση που διατρέχει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δημιουργώντας στρεβλώσεις τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην αγορά εργασίας στην συνέχεια. Η επιλογή ανάμεσα σε  Τεχνολογικό – Γενικό Λύκειο πρέπει να γίνεται με κριτήρια ουσιαστικά και  ορθολογικά και να μην είναι ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε «καλούς» και «κακούς» μαθητές. Καλό είναι να υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των δύο τύπων Λυκείου και προοπτικά να σκεφθούμε το ενδεχόμενο ενός ενιαίου Λυκείου με πολλαπλές επιλογές για την επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή εξέλιξη των αποφοίτων του που σήμερα λόγω κόστους είναι φανερό ότι δεν μπορεί να προταθεί.
  • Το ΥΠΔΒΜΘ θα πρέπει επίσης σε συνεννόηση με τα άλλα υπουργεία να προτείνει ως καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο να θέσει υπό την εποπτεία του την Τεχνολογική Εκπαίδευση των άλλων υπουργείων ώστε να διασφαλίζεται ένα ενιαίο σύστημα δίχως επικαλύψεις και με ποιότητα.
  • Ο καθορισμός των ειδικοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά παράλληλα να διασφαλίζεται εκείνος ο χρόνος λειτουργίας ώστε να υπάρχει ομαλή συνέχεια στις επιλογές  αλλά και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Το σχολείο πρέπει να δίνει στα παιδιά ένα ισχυρό και σταθερό υπόβαθρο τεχνολογικών γνώσεων, και να τα μαθαίνει πώς να μαθαίνουν. Έτσι, στη συνέχεια θα μπορούν  να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς, είτε μέσω του 4ου έτους εξειδίκευσης, είτε μέσω άλλης επιμόρφωσης. Το σχολείο δεν μπορεί αλλάζει κάθε τόσο ειδικότητες σαν να είναι  κέντρο κατάρτισης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να καθορισθεί με ποιο τρόπο και από ποιους θα επιλέγονται και θα αποφασίζονται οι ειδικότητες σε κάθε σχολείο, ποιοι θα διαχειρίζονται τα εργαστήρια και από ποιους (πέραν των μαθητών) θα μπορούν να χρησιμοποιούνται.
  • Δημιουργία κύκλων παραδοσιακών επαγγελμάτων.
  • Δημιουργία κύκλου δημόσιας και δωρεάν μεταλυκειακής εκπαίδευσης που θα παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους της.