Υποχρεωτική εκπαίδευση

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)  εκπονήθηκαν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ολοήμερα πιλοτικά δημοτικά και πιλοτικά γυμνάσια. Τα προγράμματα αυτά εμπλουτίσθηκαν με νέα διδακτικά αντικείμενα (όπως η εισαγωγή της φιλαναγνωσίας, η διδασκαλία ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών από την Α’ δημοτικού, η θεατρική αγωγή και άλλα καλλιτεχνικά μαθήματα) και με βιωματικές δράσεις (Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή).

Η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών κρίνεται θετική αφού είναι: 1) στην κατεύθυνση του εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών με ενδιαφέροντα αντικείμενα και 2) στη λειτουργία του δημοτικού με διευρυμένο ωράριο. [1]

Διεκδικούμε όμως ένα καλά οργανωμένο σχολείο με τις κατάλληλες υποδομές και το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, ώστε όλες οι καινοτομίες να λειτουργήσουν και να μην αποδειχθούν κενός επικοινωνιακός λόγος από την πλευρά του υπουργείου.

Η υποχρηματοδότηση της Παιδείας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στα σχολεία αυτά προσλαμβάνονται αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ για να διδάξουν τα νέα μαθήματα (καλλιτεχνικά, βιωματικές δράσεις κλπ), μας κάνει να ανησυχούμε για το μέλλον των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων.