Δάση

Δάση: πλήρης προστασία του συλλογικού αγαθού

 

Η Ελλάδα αποτελεί μοναδική περίπτωση ευρωπαϊκής χώρας που εξακολουθεί να μην προστατεύει θεσμικά και πρακτικά τον δασικό πλούτο της, τη στιγμή μάλιστα που το μεγαλύτερο μέρος του είναι δημόσια ή δημοτική περιουσία και ενόσω η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάσσει εκθέσεις για την ανάγκη προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων προκειμένου να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή, να προστατέψουμε τη βιοποικιλότητα και να δημιουργήσουμε οικονομική δραστηριότητα μέσα από το φυσικό και δασικό περιβάλλον. Αγνοώντας, λοιπόν, τις ευρωπαϊκές επιταγές και παραβιάζοντας συχνά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για προστασία και διαχείριση των δασών και φυσικών προστατευόμενων περιοχών με διεθνή σημασία, η χώρα μας επιδίδεται στην επιβράβευση των καταπατητών και των αυθαιρετούχων, αδειοδοτεί επενδύσεις με νομοθετικές διαδικασίες fast track που επινόησε για να παρακάμψει τις αντιρρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, αφήνει αθωράκιστα τα ελληνικά δάση από τις πυρκαγιές και τις λαθραίες υλοτομίες, αποδυναμώνει τις δασικές υπηρεσίες, στερείται δασολογίου, προωθεί τις μεταλλευτικές επενδύσεις χωρίς να έχει αλλάξει την απαράδεκτη μεταλλευτική νομοθεσία (κατάλοιπο της επταετούς στρατιωτικής χούντας) και αποφεύγει να σχεδιάσει μια συνεκτική πολιτική προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του δημόσιου αυτού αγαθού.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουμε ότι:

  • ο δασικός πλούτος της χώρας μας είναι ανεκτίμητος.
  • Η δασοπροστασία οφείλει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας, τόσο επειδή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και των πολιτών όσο και επειδή οι καταστροφές των δασών επηρεάζουν τη χώρα, τους πολίτες της και τις μελλοντικές γενιές της οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.
  • Η ορθή και αειφορική διαχείριση με βάση τις αρχές της δασοπονίας μετατρέπουν τα δάση σε έναν πολύτιμο πόρο, που δημιουργεί τοπική και εθνική οικονομική δραστηριότητα, προσφέρει θέσεις εργασίας στην ορεινή κυρίως περιφέρεια, συμβάλλει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και των επαγγελμάτων του πρωτογενούς τομέα και δίνει άλλες προοπτικές ανάπτυξης σε οικονομικά μειονεκτικές περιοχές.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ απαιτούμε και διεκδικούμε:

  • Προστασία του δασικού πλούτου της χώρας με ολοκλήρωση δασολογίου – κτηματολογίου και ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης και πυροπροστασίας, στις οποίες θα συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι ανάγκες διατήρησης της βιοποικιλότητας.
  • Επένδυση πόρων στην πρόληψη, αλλά και στη στρατηγική αντιμετώπισης των πυρκαγιών, ανταλλαγή εμπειριών και μόνιμη συνεργασία για την πυροπροστασία σε βαλκανικό και μεσογειακό επίπεδο.
  • Ισχυρές υπηρεσίες, αποτελεσματικές στη διαχείριση και φύλαξη των δασικών οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με νέες απειλές που διαφαίνονται στον ορίζοντα λόγω οικονομικής κρίσης (πχ ληστρικές λαθραίες υλοτομίες για παραγωγή καυσόξυλων). Η στελέχωσή τους με προσωπικό, αλλά και τα σχεδιαζόμενα από αυτές έργα, δημιουργούν πράσινες θέσεις εργασίας με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην ύπαιθρο.
  • Εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας τόσο για την προστασία από βλαπτικές για τα οικοσυστήματα επενδύσεις όσο και για τα αυθαίρετα σε δάση και δασικές εκτάσεις.
  • Να πάψουν να υπερισχύουν του δασικού δικαίου άλλοι νόμοι (π.χ. μεταλλευτικός κώδικας) και ειδικά για λόγους «εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος», γεγονός που υποθηκεύει το μέλλον σημαντικότατων δασικών οικοσυστημάτων και μάλιστα με τόσο παραπλανητικό χαρακτηρισμό.