Υγεία

Ο καθένας που διαμένει στη χώρα μας έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το εισόδημα και τον τόπο διαμονής του. Ωστόσο, με τη σημερινή κρίση η φροντίδα της υγείας των πολιτών κινδυνεύει να μπει σε δεύτερη μοίρα. Παράλληλα, οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί, όπως και οι ψυχικές διαταραχές και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ενώ η φτώχεια δυσκολεύει την πρόσβαση των ανθρώπων σε επαρκή κοινωνική ασφάλιση και ορθή κάλυψη των θεμελιωδών αναγκών τους.

Η μείωση των πόρων για της υπηρεσίες υγείας και την κοινωνική φροντίδα εγκυμονούν τον κίνδυνο του αποκλεισμού χιλιάδων συμπολιτών μας από την φροντίδα που θα έπρεπε αν δικαιούνται όλοι. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, χωρίς να παραγνωρίζουμε την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και παράλληλα με τις ριζικές τομές που επιβάλλεται να γίνουν στο χώρο της υγείας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πρωταρχικά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές κ.α. συνθήκες της ζωής μας, που επιβαρύνουν καθημερινά τη υγεία μας (π.χ. έμφαση στην πρόληψη, δημιουργία «πράσινων πόλεων», ασφαλής διατροφή, προστασία της ατμόσφαιρας, κλπ.).

Θεωρούμε ως ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ για την υγεία στη χώρα μας:

  • Την άμεση αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σίτισης και στέγασης των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.
  • Τη συνεχή διαβούλευση των φορέων υγείας με βάση το θεμελιώδες ερώτημα «Για ποιον και γιατί «θεραπεύεται» ο ασθενής».
  • Ένα ΕΣΥ αποκεντρωμένο και αυτοδιαχειριζόμενο με τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και του Ενιαίου Ταμείου Υγείας.
  • Την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και επέκταση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
  • Την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασφαλισμένους και ελεύθερη πρόσβαση στο ΕΣΥ από όλους του κατοίκους της χώρας και τους μετανάστες, με άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.
  • Όλα τα στελέχη των φορέων υγείας να επιλέγονται από το ΑΣΕΠ.
  • Την κατάργηση των νόμων που διευκολύνουν την υπερκοστολόγηση των φαρμάκων από το καρτέλ των φαρμακευτικών εταιρειών. Συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας και όχι της εμπορικής ονομασίας.
  • Κάθε πολίτης της χώρας (συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων ανέργων) να έχει πλήρη ιατροφαμακευτική κάλυψη, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό ετησίως, με ταυτόχρονο άμεσο διαχωρισμό του κλάδου υγείας από τον κλάδο πρόνοιας του ΕΟΠΥΥ.

 

Ειδικότερα: