Περιβαλλοντική ευθύνη

  • Υποχρεωτική ανακύκλωση των ληγμένων και μη χρησιμοποιούμενων φαρμάκων.
  • Αυστηρή εφαρμογή των νόμων για τη διαχείριση των μολυσματικών υλικών των νοσοκομείων.
  • Κάλυψη ενεργειακών αναγκών του συστήματος υγείας από ΑΠΕ.