Πρόληψη

  • Άμεση αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε σίτιση και στέγαση των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.
  • Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και επέκταση του θεσμού του  οικογενειακού γιατρού με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
  • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών.
  • Στροφή στις πράσινες πόλεις, με παράλληλη προώθηση της πεζής μετακίνησης και της χρήσης των ποδηλάτων και των Μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • Αυστηρή εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. στις πόλεις και στις εθνικές οδούς για περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. Αλλαγές στον Κ.Ο.Κ. για τους ποδηλάτες, θέσπιση αστικών ζωνών των 30 χλμ.
  • Ενίσχυση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του πληθυσμού από την Αυτοδιοίκηση, τα σχολεία και τα Κέντρα Υγείας σε ζητήματα πρόληψης και διατροφής και χρήσης του ποδήλατου.
  • Περισσότερη και πιο έγκυρη ενημέρωση του κοινού από τα κρατικά και ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. για θέματα υγείας και πρόληψης, ιδιαίτερα σε θέματα όπως η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες και στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπου απουσιάζει μέχρι σήμερα το κράτος.
  • Ένταξη των εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο σύστημα υγείας.
  • Ενημέρωση των πολιτών για τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία των ενεργητικών και παθητικών καπνιστών.