Φωκίδας

01. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

02. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Ν. – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ