• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕF.A.Q.ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

ΚΡΙΣΗ

Δημοσιονομική εξυγίανση
  • Αποτελεσματική είσπραξη των δημόσιων εσόδων με προτεραιότητα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, «πόθεν έσχες» και δέσμευση των «γκρίζων περιουσιών» και ριζικό ανασχεδιασμό της φορολογίας.
  • Δραστική περικοπή των στρατιωτικών δαπανών με ρητή εγγύηση των συνόρων της χώρας μας, ως συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Τερματισμό των προνομίων του πολιτικού συστήματος και της Εκκλησίας
Φορολογία
  • Περιουσιολόγιο και «Πόθεν Έσχες» για όλους, συνυπολογισμός και των περιουσιακών στοιχείων από μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, αφορολόγητο ίσο με τα δηλωμένα εισοδήματα της τελευταίας 10ετίας, ώστε οι φοροφυγάδες να επιβαρύνονται περισσότερο.
  • Περιβαλλοντικοί φόροι εισοδηματικά ουδέτεροι, χωρίς εισπρακτικό χαρακτήρα, εργαλεία ενθάρρυνσης και αποθάρρυνσης δραστηριοτήτων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον
  • Από το πλεονάσματα που θα δημιουργηθούν ελαφρύνσεις στην ισχύουσα φορολογία και μείωση έμμεσων φόρων με καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα.
  • Ανασχεδιασμό του ΦΠΑ με νέα κριτήρια και μείωσή του σε λογικότερα επίπεδα
  • Κανόνες δικαιοσύνης και βιωσιμότητας για τα αφορολόγητα ποσά και τις εκπτώσεις δαπανών
  • Προστασία των θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων, με αφορολόγητο ποσό ανά θέση για τις πρώτες 10-15 θέσεις εργασίας κάθε επιχείρησης.
Διαρθρωτικές αλλαγές
  • Χωροταξικός σχεδιασμός με ταχύτατη ολοκλήρωση δασολογίου και του κτηματολογίου
  • Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι «μεγαλύτερο» ή «μικρότερο» κράτος, αλλά διοίκηση που να ανταποδίδει στην κοινωνία τις δαπάνες που γίνονται γι’ αυτή.
 • Επιδιώκουμε εξονυχιστικούς ελέγχους στα «Πόθεν Έσχες», που θα οδηγήσουν εκτός υπηρεσίας τις περιπτώσεις διαφθοράς όλων των βαθμίδων.
 • Το «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» με βάση το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και τη συμφιλίωση της οικονομίας με το περιβάλλον. Αντιμετώπιση των ευρύτατα διαδεδομένων ολιγοπωλιακών δομών.
 • Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας, προτείνουμε μείωση στη φορολογία της εργασίας και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος που θα περιορίζει το κόστος ζωής. Δίνουμε έμφαση στη συμπίεση των τιμών μέσω διαφάνειας στην αγορά, αντιμετώπιση των καρτέλ, αλλά και πολιτικών για συμπίεση των αξιών γης και μείωση του κόστους στέγασης.
 • Ιδιωτικοποιήσεις μόνο υπό τις προϋποθέσεις ότι δεν αφορούν φυσικούς πόρους, και ιδιαίτερα το νερό ή τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, δε θα δημιουργούνται ιδιωτικά μονοπώλια και θα διασφαλίζεται η δημοκρατική χάραξη των τομεακών πολιτικών
Πράσινη Στροφή
 • Αναζωογόνηση της υπαίθρου με βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, συνδυασμένη με ήπιο τουρισμό, ανανεώσιμη ενέργεια και μικρής κλίμακας μεταποίηση
 • Ενεργειακή στροφή με απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτη βασισμένη στην εξοικονόμηση και τις ΑΠΕ με κεντρική θέση στη σύνδεση της παραγωγής με την τοπική κοινωνία
Ομηρία στους δανειστές
 • Ενδεχόμενη έξοδος από το ευρώ σήμερα, πέρα από την πολιτική της σημασία και το πλήγμα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, θα συμπίεζε ακόμη περισσότερο ό,τι απομένει από την αγοραστική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και θα έδινε τεράστια οικονομική δύναμη στα γκρίζα συμφέροντα που έχουν βγάλει κεφάλαια και καταθέσεις στο εξωτερικό
 • διερεύνηση της νομιμότητας βασικών σημείων της Δανειακής Σύμβασης που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές Συνθήκες και το ελληνικό Σύνταγμα
 • Έκδοση ευρωομολόγων αλλά και την απευθείας δανειοδότηση κάθε χώρας μέλους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. σε συνδυασμό με εκτεταμένη χρήση επενδυτικών ευρωομολόγων για προγράμματα Πράσινης Στροφής.
 • α αξιοποιήσουμε την αλληλεγγύη δυνάμεων όπως οι Πράσινοι, αλλά και το ευρωπαϊκό κίνημα συμπαράστασης στην Ελλάδα, για να προωθήσουμε υπερεθνικές πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες.
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Βιώσιμης Ευημερίας
 • Δεν είμαστε ευρωπαϊστές, αλλά Ευρωπαίοι και παλεύουμε με όλο το πράσινο κίνημα κατά του λαϊκισμού, για μια Ευρώπη ομοσπονδιακή με κοινές οικονομικές πολιτικές, αλλά και με δημοκρατική νομιμοποίηση και κοινωνική δικαιοσύνη
 • Ολοκληρωμένο Σύμφωνο Φορολογικής Σύγκλισης, με Ευρωπαϊκό Φόρο Χρηματοοικονομικών και πλήρη κατάργηση των φορολογικών παραδείσων
 • Εποπτεία για τα οικονομικά μεγέθη, που θα ενσωματώνει πλήρως την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με δημοκρατικό έλεγχο, εξυγίανση και αυστηρή ρύθμιση του τραπεζικού τομέα ώστε να υπηρετεί την πραγματική.
Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
 • Απορρίπτοντας το Μνημόνιο δε νοσταλγούμε την προηγούμενη αδιέξοδη εποχή
 • Η απόδοση ευθυνών και η τιμωρία των υπευθύνων έχει νόημα μόνο σε συνδυασμό με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο Βιώσιμης Ευημερίας για όλους
 • Με περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική αλληλεγγύη και αυτενέργεια των πολιτών, κεντρικότερο ρόλο για τα συλλογικά αγαθά, ριζικό αναπροσανατολισμό της οικονομίας και συμφιλίωσή της με το περιβάλλον.με πρότυπα ευημερίας βασισμένα περισσότερο στην ποιότητα της ζωής
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δάση
 • Ο δασικός πλούτος της χώρας μας είναι ανεκτίμητος και η δασοπροστασία οφείλει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας
 • Ολοκλήρωση δασολογίου – κτηματολογίου και ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης και πυροπροστασίας, στις οποίες θα συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
 • Ισχυρές υπηρεσίες, αποτελεσματικές στη διαχείριση και φύλαξη των δασικών οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με νέες απειλές που διαφαίνονται στον ορίζοντα λόγω οικονομικής κρίσης (πχ ληστρικές λαθραίες υλοτομίες για παραγωγή καυσόξυλων)
 • Σεβασμός και αποτελεσματική εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας απέναντι σε προτεινόμενες επενδύσεις και αυθαίρετη δόμηση.
Βιοποικιλότητα
 • Η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών περιοχών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο της περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και της πολιτικής για την απασχόληση, την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και του περιορισμού των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.
 • Πρώτιστος στόχος του δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών είναι η διατήρηση του βιολογικού πλούτου της χώρας με την προώθηση, παράλληλα, προτύπων αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, ώστε η προστασία του να λειτουργήσει με κοινωνικά οφέλη και όχι αποκλείοντας τελικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και ένταξη τους σε έναν ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό για όλη τη χώρα
 • Πλήρης κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης σε όλη την επικράτεια
 • Ολοκληρωμένες πολιτικές για τον περιορισμό των επιπτώσεων από το κυνήγι
Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Αντί να αναζητείται όλο και περισσότερο νερό από όλο και πιο μακριά, το νερό πρέπει να εξασφαλίζεται από τη βιώσιμη διαχείρισή του τοπικά
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, με πολιτικές σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης με προτεραιότητα στη διάσωση υγροτόπων.
 • Απόλυτος αποκλεισμός της εκτροπής υδατικών πόρων προς άλλες υδρολογικές λεκάνες (π.χ. εκτροπή Αχελώου).
 • Αναβίωση παραδοσιακών και υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών αξιοποίησης του βρόχινου νερού. Δημιουργία διπλών δικτύων μέσα στις πόλεις.
 • Θεωρούμε το νερό δημόσιο αγαθό και είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση υδατικών πόρων, στηρίζουμε όμως τη διαμόρφωση της τιμής του με τρόπους που παρέχουν κίνητρα εξοικονόμησης
Προστασία θάλασσας & ακτών
Η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η διατήρηση του πλούτου των ακτών είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας συνολικά, και όχι μόνο των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.

 • Ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία κατάλληλων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 1000 κατοίκους, με προώθηση και φυσικών συστημάτων επεξεργασίας.
 • Δημιουργία καταλόγου σκαφών που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές στα οποία θα απαγορεύεται ο ελλιμενισμός και η διέλευση από τα νερά μας.
 • Υιοθέτηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου από τα σημαντικά λιμάνια της χώρας.

 

Διαχείρηση αποβλήτων

 

 • Είμαστε αντίθετοι στην καύση ή την ανεπεξέργαστη ταφή των αποβλήτων
 • Διαμόρφωση σε κάθε Δήμο Ολοκληρωμένου Σχεδίου Εναλλακτικής Διαχείρισης των απορριμμάτων με βραχυπρόθεσμο στόχο τη μείωση κατά 40% της κατά κεφαλήν διάθεσης απορριμμάτων σε χώρους ταφής με την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίησή τους και μεσοπρόθεσμο στόχο τη μηδενική ταφή απορριμμάτων
 • Πρόγραμμα για χωριστή συλλογή των μαγειρικών λαδιών, σε πρώτη φάση από καταστήματα φαγητού και ξενοδοχεία
 • Υιοθέτηση νέων πιο δίκαιων συστημάτων χρέωσης των τελών καθαριότητας με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγεται, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα τουςli>

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΙΜΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η κλιματική αλλαγή
 • Υπάρχουν πλέον σαφείς και ιδιαίτερα ανησυχητικές εκτιμήσεις για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Απαιτείται συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης με συμμετοχή και των ΟΤΑ για την προσαρμογή σε κάθε κατηγορία απειλής
Αλλαγή ενεργειακού μοντέλου
 • Η ελληνική οικονομία ξεχωρίζει ως η πιο σπάταλη και ρυπογόνος μεταξύ των «παλιών» χωρών της ΕΕ
 • Ολοκληρωμένη στρατηγική μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή, βασισμένη στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ΑΠΕ.
 • Προς ένα σύστημα ηλεκτρισμού μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050.
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας: Πρώτα από όλα η ενέργεια είναι φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια. Έμφαση στον κτιριακό τομέα
 • Ανάπτυξη των ΑΠΕ με εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου και του συστήματος στήριξης τους και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
 • Προώθηση και των πολυμετοχικών εταιρειών ΑΠΕ με συμμετοχή των ΟΤΑ, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και πολιτών, και θα καθιστούν αποδοτικά τα συστήματα ΑΠΕ μικρής κλίμακας
Μεταφορές
 • Μεταφορές με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα ζωής
 • Μεταφορές αγαθών βασισμένες στο σιδηρόδρομο
 • Απελευθέρωση των αστικών και περιαστικών μετακινήσεων από την κυριαρχία του ΙΧ
Σχέδια «ΗΛΙΟΣ»
 • Σχέδια «ΗΛΙΟΣ» αφού διασφαλιστούν οι εθνικοί στόχοι για τις ΑΠΕ
 • Με αποκλειστικά εξαγωγικά χαρακτήρα και μόνο φυσική μεταφορά της ενέργειας,
 • Αποδεδειγμένη οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
 • Μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
Μετα-πυρηνική εποχή
 • Άμεσο τερματισμό των απευθείας ή έμμεσων επιδοτήσεων προς την πυρηνική ενέργεια.
 • Άμεσο κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών υψηλού ρίσκου και χρονοδιάγραμμα για τους υπόλοιπους.
 • Διπλωματικές πρωτοβουλίες για ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο ελεύθερες από πυρηνικά
Πετρέλαιο
 • Η αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη χώρα μας, μπορεί να δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα θα έλυνε
 • Επείγει να δοθούν απαντήσεις για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και τους κινδύνους.
 • Οι συνέπειες ενός πετρελαϊκού ατυχήματος θα ήταν καταστροφικές στις κλειστές μας θάλασσες και στις τουριστικές ακτές μας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανισότητες και αποκλεισμοί
 • Προάσπιση της διαφορετικότητας
 • Δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο
 • Ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της σχολικής μονάδας
 • Λειτουργική αξιολόγηση και θετική στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών
 • αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, συνεχής επιμόρφωση και υποστήριξη του έργου τους
 • Επαναλειτουργία υποστηρικτικών δομών
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής
 • Σχολικά κτίρια πιο φιλικά πιο φιλικά στα παιδιά, στη φύση και στη γειτονιά
 • Κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
 • ο βασικό κριτήριο για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων δεν μπορεί να είναι η μείωση του κόστους. Χρειάζεται αναδιάρθρωση με βασικό κριτήριο τις παιδαγωγικές επιπτώσεις.
 • Όχι στις περικοπές των αναγκαίων εκπαιδευτικών δαπανών.
 • Πριν από την αναδιάρθρωση και την κατάργηση φορέων όπως ο ΟΕΔΒ, το ΠΙ, το ΚΕΕ κ.α. θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του έργου τους.
 • Ανεξαρτησία των νέων δομών όπως το ΙΕΠ από την κυβέρνηση
 • Δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού διαφάνειας και ελέγχου για τον «Διόφαντο»
Υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών κρίνεται θετική αφού είναι στην κατεύθυνση του εμπλουτισμού τους με ενδιαφέροντα αντικείμενα και στη λειτουργία του δημοτικού με διευρυμένο ωράριο. Χρειάζεται όμως καλή οργάνωση και επαρκής χρηματοδότηση.
Τεχνολογικό Λύκειο
 • Ισοτιμία γενικού –τεχνολογικού Λυκείου. Κινητικότητα μεταξύ των δύο τύπων Λυκείου.
 • Κεντρικό ζήτημα ο καθορισμός των ειδικοτήτων
 • Το σχολείο πρέπει να δίνει στα παιδιά ένα ισχυρό και σταθερό υπόβαθρο τεχνολογικών γνώσεων, και να τα μαθαίνει πώς να μαθαίνουν. Δεν μπορεί αλλάζει κάθε τόσο ειδικότητες σαν να είναι κέντρο κατάρτισης. Δημιουργία κύκλων παραδοσιακών επαγγελμάτων.
 • Δημιουργία κύκλου δημόσιας και δωρεάν μεταλυκειακής εκπαίδευσης που θα παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους της.
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Είμαστε υπέρ ενός Δημόσιου και Δημοκρατικού Πανεπιστήμιου, που θα προσφέρει δωρεάν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 • Ο πρόσφατος νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσπάθησε να θεραπεύσει υπαρκτές αδυναμίες και προβλήματα των ΑΕΙ με τον περιορισμό όμως του ακαδημαϊκού τους χαρακτήρα και του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου. Έλαβε ελάχιστα υπόψη τη δημόσια διαβούλευση και προκάλεσε μία άγονη σύγκρουση με τους καθηγητές κυρίως στο ζήτημα της διοίκησης, αφήνοντας ανέγγιχτα ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα επιστημονικά εφόδια των αποφοίτων στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία
 • εφόδια των αποφοίτων στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Τα ΤΕΙ, αντί να αναπτύξουν διακριτά την τεχνολογική εκπαίδευση, στην οποία θα υπήρχαν τεράστια περιθώρια επαγγελματικής ζήτησης, δημιούργησαν μία ακόμα φουρνιά πτυχιούχων, που είτε αντιμετωπίζονται ως επιστήμονες β’ κατηγορίας, είτε εξισώνονται με τους αποφοίτους των ΑΕΙ διπλασιάζοντας όμως έτσι την δεξαμενή ανέργων
Ιδιωτικοποίηση
 • Σκόπιμα καλλιεργείται η σύγχυση ανάμεσα στις έννοιες «δημόσιο, κρατικό – μη κερδοσκοπικό» και «ιδιωτικό – κερδοσκοπικό»
 • Θα αντισταθούμε στη μετατροπή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε αγοραία αξία. Συγχρόνως διεκδικούμε την απεξάρτηση της δημόσιας εκπαίδευσης από τον κρατικό εναγκαλισμό
Σχολείο και κοινωνία
 • Η απαίτηση για δημόσια και δωρεάν παιδεία έχει υποβαθμίσει την κριτική, που πρέπει γίνει για το ρόλο του σχολείου ως φορέα μιας κυρίαρχης ιδεολογίας, που συχνά λειτουργεί ως πολιτιστική και εκπαιδευτική προκρούστεια κλίνη.
 • Θα πρωτοστατήσουμε στην ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, το οποίο θα λειτουργήσει σαν ανάχωμα σε κάθε είδους προπαγάνδα μέσα στο σχολείο και θα ανοίξουμε τον διάλογο για ένα εναλλακτικό σχολείο μέσα στο σχολείο.
 • Εναλλακτικό σχολείο μέσα στο σχολείο.
 • Αλλά και έξω από το σχολείο θα πρέπει να αναζητήσουμε τους θεσμούς (ή και αντιθεσμούς) εκείνους που καλλιεργούν την Παιδεία
 • Ξανασυζητάμε τη σημασία του ελεύθερου χρόνου και του παιγνιδιού και δημιουργούμε χώρους, που προωθούν την εναλλακτική γνώση και κουλτούρα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΘΕΣΜΟΙ

Εκλογικό Σύστημα & Δημόσιο Χρήμα
 • Αλλαγή εκλογικού νόμου με καθιέρωση απλής αναλογικής
 • Σταθερή ημερομηνία εκλογών ανά 4ετία
 • ‘Πρόβλεψη να μένουν κενές οι έδρες που αντιστοιχούν στα λευκά ψηφοδέλτια
 • Μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, εσωκομματικές προκριματικές εκλογές ανά περιφέρεια, διερεύνηση δυνατοτήτων να αντικατασταθεί ο σταυρός προτίμησης με άλλες δημοκρατικές ρυθμίσεις
 • Διάλογος, με συμμετοχή και των ίδιων των νέων, για τη σκοπιμότητα να δοθεί δικαίωμα ψήφου από τα 16 χρόνια. Εκλογιμότητα από τα 21 χρόνια
 • Ανώτατο όριο δύο συνεχόμενων θητειών, σε όλα τα αιρετα και κυβερνητικά αξιώματα
 • Ασυμβίβαστο για ταυτόχρονη κατοχή θέσεων βουλευτή και υπουργό
 • Περαιτέρω όρια στην ταυτόχρονη κατοχή αιρετών θέσεων σε θεσμικά όργανα της κεντρικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Μείωση της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων τουλάχιστον κατά 50%, σε σχέση με το 2010
 • Διαφάνεια στα οικονομικά τους, υποχρέωση τήρησης πλήρων λογιστικών βιβλίων (3ης κατηγορίας), έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιοποίηση ισολογισμών, ονομαστική αναφορά χρηματοδοτών άνω των 2.000 ευρώ
 • Ρητή συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης των κομμάτων για δημοκρατική λειτουργία
 • Ρύθμιση των συσσωρευμένων χρεών των κομμάτων χωρίς καμιά διαγραφή
 • Μείωση κατά 50% των αποδοχών των βουλευτών σε σχέση με το 2010. Σύνδεση της βουλευτικής αποζημίωσης με τον βασικό μισθό των εργαζομένων. Σύνδεση της βουλευτικής αποζημίωσης και με το έργο που αποδίδουν. Κατάργηση όλων των πρόσθετων απολαβών. Ενίσχυση της υποστήριξης της δουλειάς των βουλευτών
 • Υπουργική και βουλευτική ασυλία αυστηρά οριοθετημένη στα θέματα καθαρά πολιτικού χαρακτήρα
 • Yποχρεωτική ανάρτηση όλων των πρόσφατων και παλιότερων δηλώσεων «πόθεν έσχες» των πολιτικών στο διαδίκτυο
Όρια στην αυθαιρεσία των κυβερνήσεων
 • Η χώρα δεν αντέχει άλλη λευκή επιταγή σε κανέναν. Χρειαζόμαστε ριζική αλλαγή πορείας και τρόπου διακυβέρνησης
 • Δημοψηφίσματα: η κοινωνία, πραγματικός φορέας εξουσίας
 • Υπερασπίζουμε τη συνταγματική νομιμότητα, προωθούμε επείγουσες συνταγματικές αλλαγές, όπου χρειάζονται
 • Ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών, υπηρεσιακή ανεξαρτησία της Δημόσιας Διοίκησης, απόλυτη διαφάνεια σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και κατάργηση των «μυστικών κονδυλίων»
 • Να σταματήσει η ασυλία με αλλαγή της νομοθεσίας περί ευθύνης υπουργών. Νομοθετική κατοχύρωση της Ελεύθερης Πρόσβασης στην Πληροφορία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • Πλήρες αυτοδιοίκητο για τη δικαιοσύνη, χωρίς όμως να φθάνουμε σε Κράτος Δικαστών. Ενίσχυση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων
 • Πλήρης χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας
 • Η κατάργηση του κομματικού κράτους και του πελατειακού πλαισίου, απαιτεί σοβαρούς θεσμικούς φραγμούς στους διορισμούς σε μετακλητές κρατικές θέσεις ευθύνης
 • Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις πολιτικές όλων των υπουργείων
 • Η δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής και η διάθεση επαρκών πόρων
 • Η πλαισίωσή του από δραστήριες Ανεξάρτητες Αρχές, όπως μια Εθνική Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μια Εθνική Επιτροπή για την Προστασία του Κλίματος
Δημοψηφίσματα: η κοινωνία πραγματικός φορέας εξουσίας
 • Συνταγματική κατοχύρωση ακυρωτικών δημοψηφισμάτων, δημοψηφισμάτων λαϊκής πρωτοβουλίας και δημοψηφισμάτων ανάκλησης αιρετών οργάνων
Δημοκρατικό εκλογικό σύστημα. Διαφάνεια και σεβασμός στο Δημόσιο χρήμα
 • Καθιέρωση απλής αναλογικής
 • Μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, εσωκομματικές προκριματικές εκλογές ανά περιφέρεια
 • Εκλογιμότητα από τα 21
 • Όριο δύο συνεχόμενων θητειών σε αιρετά και κυβερνητικά αξιώματα
 • Σταθερή ημερομηνία εκλογών ανά 4ετία.
 • Κενές οι έδρες που αντιστοιχούν στα λευκά ψηφοδέλτια
 • Ασυμβίβαστο ταυτόχρονης κατοχής θέσεων υπουργού και βουλευτή
 • Όρια στην ταυτόχρονη κατοχή αιρετών θέσεων
 • Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για ΜΜΕ βάσει των προτύπων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών
 • Δραστική μείωση κόστους πολιτικής
 • Μείωση κρατικής επιχορήγησης κομμάτων κατά 50%
 • Υπολογισμός χρηματοδότησης κομμάτων ανά εγγεγραμμένο ψηφοφόρο και τον αριθμό των ψηφοφόρων τους.
 • Eτήσιος απολογισμός κομμάτων για την χρήση της κρατικής επιχορήγησης
 • Ρύθμιση συσσωρευμένων χρεών κομμάτων χωρίς διαγραφή
 • Μείωση αποδοχών βουλευτών κατά 50%
 • Σύνδεση βουλευτικής αποζημίωσης και παραγόμενου έργου, κατάργηση όλων των πρόσθετων απολαβών και κάθε φορολογικού προνομίου
 • Αυστηρή οριοθέτηση υπουργικής και βουλευτικής ασυλίας σε θέματα καθαρά πολιτικού χαρακτήρα
 • Διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων και στην περιουσιακή κατάσταση και στις δαπάνες των αιρετών
Ισχυρή περιβαλλοντική διακυβέρνηση
 • Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις πολιτικές όλων των υπουργείων
 • Δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Συγκρότηση ανεξάρτητων αρχών υποστήριξης περιβαλλοντικών πολιτικών
Ορια στην αυθαιρεσία της πολιτικής και των κυβερνήσεων
 • Πλήρες αυτοδιοίκητο της Δικαιοσύνης
 • Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών
 • Νομοθετικές δικλείδες αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων
 • Ενίσχυση του διάχυτου δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων
 • Κατάργηση των μυστικών κονδυλίων και απόλυτη διαφάνεια στους «ειδικούς λογαριασμούς»
 • Θωράκιση της υπηρεσιακής ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης και της διαφάνειας στην λειτουργία της
 • Διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας
 • Θεσμικοί φραγμοί κατά του «κομματικού» κράτους και των πελατειακών διορισμών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση
 • Ουσιαστικές αρμοδιότητες επιτελικού σχεδιασμού σε βασικούς τομείς όπως τη χωροταξία, τις μεταφορές, την περιβαλλοντική διαχείριση και την παιδεία.
 • Εκλογή των περιφερειακών συμβουλίων με απλή αναλογική, ψηφοδέλτια χωρίς υποχρεωτικό επικεφαλής, μετεκλογικές συνεργασίες σε προγραμματική βάση, έμμεση εκλογή του επικεφαλής της περιφέρειας από το περιφερειακό συμβούλιο.
 • Οικονομική αυτοδυναμία, με μέρος των δημόσιων εσόδων να παραμένει στην περιφέρεια όπου εισπράχθηκε και ένα ακόμη μέρος να αναδιανέμεται μεταξύ του συνόλου των περιφερειών.
 • Θεσμούς δημοψηφισμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών πολιτών, για τις τοπικές αρμοδιότητες, αντίστοιχοι με αυτούς που προτείνουμε για την κεντρική εξουσία.
 • Θεσμούς ανοικτής διαβούλευσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως «κοινοβούλια νερού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης» ή «φόρουμ ακτών».
 • Ανάλογες ρυθμίσεις και για την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο δήμου ή δημοτικής/τοπικής κοινότητας
 • Μεγαλύτερη αποκέντρωση στο εσωτερικό των δήμων
Πολυσύνθετος ρόλος
 • Οικοδόμηση από την περιφέρεια προς το κέντρο ενός νέου μοντέλου οικονομίας και διοίκησης
 • Ανάπτυξη μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας, δικτύων αλληλεγγύης και τοπικών μορφών οικονομίας
 • Κατάλληλη στελέχωση κι εκπαίδευση του προσωπικού της, παρακολούθηση και αξιολόγηση βάσει κατάλληλων δεικτών
 • Στρατηγικό Σχέδιο Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής, Σύγκλισης και Απασχόλησης 2012-2020, που θα επεξεργαστεί κάθε περιφέρεια
 • OIKONOMIA

  Το κυρίαρχο αναπτυξιακό πρότυπο
  • Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση που ζούμε σήμερα είναι η δεύτερη φάση της διεθνούς συστημικής (καπιταλιστικής) κρίσης που από χρηματοπιστωτική εξελίχθηκε σε κρίση δημοσίων ελλειμμάτων και χρέους
  • Τα κράτη αρχικά διέσωσαν τις τράπεζες από τη χρεοκοπία μεταφέροντας το κόστος στους κρατικούς προϋπολογισμούς και τώρα είναι υποχρεωμένα να δανείζονται με υπέρογκα και μη βιώσιμα επιτόκια
  • Παρά τη χρεοκοπία στην πράξη των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, το ίδιο θεωρητικό, ιδεολογικό και πολιτικό μοντέλο συνεχίζει να κυριαρχεί
  • Οι κύριοι εκπρόσωποι του νεοφιλελεύθερου μοντέλου βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά στους παγκόσμιους οργανισμούς και τις κυβερνήσεις, σηματοδοτώντας την επικυριαρχία των οικονομικών προτεραιοτήτων και συμφερόντων επί της πολιτικής και των πολιτικών
  • Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της υπερκατανάλωσης μέσω της πιστωτικής επέκτασης, της υπερεκμετάλλευσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων είναι ασύμβατο με την οικολογική ισορροπία και τη βιωσιμότητα.
  • Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα την αποδιάρθρωση τους ήδη ασθενούς βιομηχανικού τομέα, την υποβάθμιση της γεωργίας και την ανάδειξη ως κύριου αναπτυξιακού τομέα του μαζικού τουρισμού σε συνδυασμό με τις κατασκευές και την εμπορική εκμετάλλευση της γης
  Εναλλακτικό πρότυπο οικονομίας
  • Πράσινη πολιτική για ένα εναλλακτικό πρότυπο οικονομίας και κοινωνίας με σκοπούς τη βιώσιμη ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, την αξιοπρεπή διαβίωση και την προσωπική-συλλογική εξέλιξη για όλους, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, την αποκέντρωση στην κατεύθυνση της τοπικοποίησης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αυτάρκειας.
  • Ριζικές αλλαγές στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής με στόχο, στο μέτρο του δυνατού, να διαμορφώσουμε οικονομικά και ενεργειακά αυτοδύναμες περιφέρειες στη βάση οικολογικών ενοτήτων.
  • Υποβολή Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Απολογισμού και Προγραμματισμού
  • Υιοθέτηση δεικτών βιωσιμότητας
  Ευρωπαϊκές πολιτικές βιώσιμης ευημερίας
  • Η κρίση του ελληνικού προτύπου ανάπτυξης δεν είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα αλλά αποτελεί αντανάκλαση της κρίσης συνολικά του κυρίαρχου αναπτυξιακού προτύπου που αγνοεί την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  • Προτείνουμε ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ευημερίας που περιλαμβάνει προτάσεις για τη φορολογική σύγκλιση, φιλόδοξο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών και συνολικό πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης
  Πράσινη στροφή στην οικονομία
  • Mε μαζικές ιδιωτικές, κοινωνικές και δημόσιες επενδύσεις σε τομείς, όπως η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και των συνδυασμένων μεταφορών
  • Πράσινες» θέσεις εργασίας
  • Πράσινη «εκτροπή» πόρων από τα προγράμματα ενίσχυσης των τραπεζικών κεφαλαίων
  Βιώσιμη οικονομία
  • Ενδυνάμωση και στήριξη της ολοκληρωμένης, βιώσιμης ανάπτυξης των οικισμών της υπαίθρου και ουσιαστική αποκέντρωση
  • Ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Διαβάθμιση του ποσοστού ενίσχυσης προς κάθε επιχείρηση με βασικό κριτήριο την περιβαλλοντική επίδοση
  Φορολογικό σύστημα
  • Έλεγχος των γκρίζων περιουσιών, αυστηρό και ουσιαστικό πόθεν έσχες και εφαρμογή περιουσιολογίου
  • Απλοποίηση και εξορθολογισμός φορολογικού συστήματος με σκοπό τη μείωση των περιθωρίων εκβιασμών, διαφθοράς και εν τέλει ενίσχυσης της φοροδιαφυγής
  • Ανασχεδίαση και μείωση του ΦΠΑ για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών αλλά και την ενίσχυση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον, με υψηλή συνεισφορά εργασίας και μεγάλη ελληνική προστιθέμενη αξία
  • Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μισό. Το ισχύον 20% για τις ομόρρυθμες εταιρείες να γίνει 10%
  • Φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που μοιράζονται κέρδη με τους εργαζόμενούς τους
  • Φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών των ΑΕ (μερίσματα Κ.Λ.) ως εισόδημα φυσικών προσώπων
  • Φορολόγηση των βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών αγοραπωλησιών μετοχών με πολλαπλάσιο συντελεστή από τον ισχύοντα
  • Μηδενισμό του φόρου μεταβίβασης για πρώτη κατοικία και σε μέγεθος ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας.
  • Κλιμακωτή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αυτοκίνητα μεγάλης κατανάλωσης καύσιμου και στα σκάφη αναψυχής.
  • Αύξηση στο φόρο μεταβίβασης μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών
  • Αύξηση στο Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας με προοδευτικό τρόπο και όχι κατάργησή του, κάνοντας, όμως, διάκριση μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων γης (γεωργική γη, οικόπεδα, γη σε φυσικές περιοχές)
  • Αύξηση του μέγιστου συντελεστή του φόρου κληρονομιάς για πολύ μεγάλες κληρονομιές ή γονικές παροχές και εξάρτησή του από την περιουσία του κληρονόμου
  • Θέσπιση ανταποδοτικών ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ορυκτά καύσιμα με τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά σε ενισχύσεις ανανεώσιμων πηγών, εξοικονόμησης, σιδηροδρόμου, μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των φυσικών περιοχών
  • Φορολόγηση της Εκκλησίας και των θρησκευτικών νομικών προσώπων με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
  Απασχόληση – ανεργία
  • Στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας- Θεωρούμε την εργασία δικαίωμα και θέτουμε τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη απορρίπτωντας κατηγορηματικά την υποταγή της ζωής     στην παραγωγή και την εργασία.
  • Απορρίπτουμε τόσο την υποχρεωτική προσαρμογή των εργαζόμενων στις ανάγκες των επιχειρήσεων όσο και την ανελαστική προσκόλληση στα παραδοσιακά πρότυπα απασχόλησης.
  • Στηρίζουμε τις μορφές ευελιξίας που ασκούνται με απόλυτη ατομική επιλογή με «μηδενική ανοχή» έναντι κάθε αυθαιρεσίας εντός και εκτός εργασιακών χώρων.
  • Στηρίζουμε     την απασχόληση και την ενδυνάμωση της     μισθωτής εργασίας σε πράσινους και βιώσιμους τομείς.
  • Είμαστε αντίθετοι στην εκχώρηση αντικειμένων    δημόσιου  συμφέροντος σε ιδιωτικές     εταιρείες.
  • Διεκδικούμε     ελάχιστο εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους πολίτες, πράσινη απασχόληση, κίνητρα για διευκόλυνση της επιστροφής στην ύπαιθρο, πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, ενίσχυση της μικρής κοινωνικής επιχειρηματικότητας και προστασία και κατοχύρωση δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν ειδικότερα προβλήματα στην αναζήτηση απασχόλησης.
  • Προάσπιση     της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως ελάχιστο κατώτατο όριο διασφάλισης από την φτώχεια, καθώς και την διατήρηση της υπερίσχυσης των Κλαδικών Σ.Σ.Ε. έναντι των επιχειρησιακών ή και των ατομικών Συμβάσεων Εργασίας
  • Σταδιακή μείωση των ωρών εργασίας πλήρους απασχόλησης, με παράλληλη αύξηση των ελάχιστων ωρών μερικής απασχόλησης.
  • Θέσπιση της δυνατότητας ισομερούς μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με αποδεδειγμένο πρόβλημα βιωσιμότητας, μόνο υπό την προϋπόθεση της παραχώρησης (ως αντιστάθμισμα) στους εργαζόμενους του δικαιώματος για εύλογη συμμετοχή     σε πιθανά κέρδη της επιχείρησης στο μέλλον, όταν και εφόσον βελτιωθούν οι     οικονομικές συνθήκες.
  • Πραγματικό     άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, κατάργηση     κατώτατων ορίων αμοιβών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εισφορών «υπέρ τρίτων».
  • Κατά προτεραιότητα επιδότηση νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις με δραστηριότητες, που -κατά τεκμήριο- θα διασφαλίζουν την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική     βιωσιμότητα.
  • Αξιολόγηση     των υπηρεσιών δημοσίου μετά από μία διεξοδική και πολυμερή διαβούλευση, την οποία όμως θα πρέπει να συντονίσει ένας επιστημονικός φορέας δημοσίου χαρακτήρα και αντίστοιχη  αναμόρφωση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
  • Καθιέρωση της στοχευμένης παροχής εργασίας και τεχνογνωσίας από δημόσιους υπαλλήλους προς νέες κοινωνικές, συνεταιριστικές ή και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που     τεκμηριωμένα θα συμβάλλουν στη στροφή     προς την πραγματική, βιώσιμη οικονομία,     ως αντιπρόταση στην εργασιακή εφεδρεία και στις απολύσεις.
  • Θέσπιση της εθελοντικής μείωσης των ωρών εργασίας (με παράλληλη μείωση αποδοχών) για τους δημοσίους υπαλλήλους που     επιθυμούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην οικογένεια τους, ή να δραστηριοποιηθούν και σε άλλες οικονομικές ή κοινωνικές πρωτοβουλίες.
  • Καθιέρωση της τηλεργασίας στο δημόσιο, με αυστηρό     όμως αντικειμενικό σύστημα ανάθεσης     εργασιών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών     εξόδων και τον περιορισμό των καθημερινών μαζικών μετακινήσεων.
  • Κάλυψη των κενών προσωπικού με μετατάξεις υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και όχι με νέες προσλήψεις, οι οποίες είναι σχεδόν     απαγορευτικές όσο είμαστε στον μηχανισμό στήριξης.
  • Προώθηση του θεσμού του κρατικού υπαλλήλου και της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με αυστηρά όμως κριτήρια προστασίας της οικογενειακής ζωής και της εντοπιότητας.
  • Συγχώνευση υπηρεσιών με επικαλυπτόμενες ή αντιφατικές μεταξύ τους αρμοδιότητες.
  • Βασικό ζητούμενο για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η απλοποίηση, σαφήνεια, συνεκτικότητα (χωρίς διφορούμενες – αλληλοαναιρούμενες διατάξεις) και όσο γίνεται σταθερότητα     στο χρόνο της νομοθεσίας.
  Βιώσιμη παραγωγή & κατανάλωση
  • Η χώρα μας ως πόλος έλξης πράσινων τεχνολογιών και πράσινων επενδύσεων.
  • Κριτική στάση έναντι της κατανάλωσης και υιοθέτηση υπεύθυνης, οικολογικά και κοινωνικά, καταναλωτικής συμπεριφοράς και εξασφάλιση της πρόσβασης του πολίτη στην πληροφορία.
  • Το Δημόσιο να υιοθετήσει σύστημα προμηθειών     που θα εξασφαλίζει σταδιακά ως το 2020, το 50% των προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί να είναι πράσινες.
  • Συγκρότηση     καταναλωτικού κινήματος ελεύθερου από νομοθετικούς περιορισμούς και ανεξάρτητου από τις οικονομικές επιλογές του νεοφιλελευθερισμού.
  • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας με διαμόρφωση κατάλληλου νομικού πλαισίου, ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και ενίσχυση απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα.
  • Ενδυνάμωση των μικτών δικτύων καταναλωτικών και παραγωγικών συνεταιρισμών, των ανταλλακτικών δικτύων, των οργανώσεων αλληλεγγύης, των ηθικών τραπεζών και των τραπεζών ανταλλαγής χρόνου εργασίας.
  • Κατοχύρωση θεσμικά και ασφαλιστικά της εθελοντικής     εργασίας.
  • Διάθεση κοινοτικών και εθνικών πόρων που προορίζονται για την κοινωνία των πολιτών στην πραγματική κοινωνική οικονομία

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

  Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων και τερματισμός της βάρβαρης μεταχείρισής τους
  • Ζητάμε να σταματήσει η παράνομη λειτουργία δελφινάριων, η αιχμαλωσία κητωδών και η λειτουργία ζωολογικών πάρκων
  • Υποστηρίζουμε τα μέτρα που αναφέρονται στο νέο νόμο για τα ζώα συντροφιάς και επιδιώκουμε την απαγόρευση της πώλησης ζώων από καταστήματα και λαϊκές αγορές
  • Κατάργηση της χρήσης ζώων για την παραγωγή γούνας
  • Θεωρούμε απαράδεκτη τη θανάτωση ζώων για ψυχαγωγία ή άθληση
  • Ζητάμε από τα ερευνητικά, ιατρικά και πανεπιστημιακά κέντρα της χώρα μας την άμεση προώθηση εναλλακτικών μεθόδων έρευνας που ήδη εφαρμόζονται ευρέως με σκοπό την αντικατάσταση των ζώων.
  • Για λόγους ευζωίας των παραγωγικών ζώων αλλά και βιωσιμότητας υποστηρίζουμε την αντικατάσταση του τωρινού, μη βιώσιμου μοντέλου εντατικής εκτροφής, με την εκτατική εκτροφή και ελεύθερη βοσκή
  • Είμαστε πλήρως αντίθετοι σε οποιοδήποτε σχέδιο που αφορά την κλωνοποίηση και τα γενετικά τροποποιημένα ζώα
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Γυναίκες
  • Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καταπολέμηση της σωματεμπορίας (trafficking) και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης.
  • Εργασιακή  και φορολογική ισότητα
  • Αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου στην κατεύθυνση της πλήρους θεσμικής ισότητας και κατάργηση της Σαρία (ιερός ισλαμικός νόμος) για τη μειονότητα στη Θράκη.
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων με την εισαγωγή προγραμμάτων ισότητας στην εκπαίδευση.
  • Εκστρατείες ενημέρωσης για την εξάλειψη των σεξιστικών μηνυμάτων και έμφυλων στερεοτύπων στο δημόσιο λόγο.
  • Αντιμετώπιση της έμφυλης διάστασης της οικονομική κρίσης.
  Παιδιά
  • Τερματισμός της κράτησης όλων των παιδιών μεταναστών χωρίς χαρτιά ή αιτούντων άσυλο.
  • Εξάλειψη κάθε μορφής βίας και σωματικής τιμωρίας σε βάρος των παιδιών.
  • Πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
  • Εξάλειψη του trafficking, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κάθε μορφής εργασιακής εκμετάλλευσης σε βάρος παιδιών.
  • Απόλυτη νομική προστασία των ανήλικων εργαζομένων και διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
  • Πλήρης σεβασμό της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας, της θρησκευτικής ελευθερίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ελευθερίας της έκφρασης κάθε παιδιού.
  • Δημιουργία δομών για την προστασία των παιδιών από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
  Μειονότητες
  • Υπογραφή και εφαρμογή από την Πολιτεία των Ευρωπαϊκών συνθηκών για τις μειονότητες και τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.
  • Μελέτη και διάσωση των παραδοσιακών πολιτισμικών στοιχείων, αποφυγή της δημιουργίας γκέτο, αλλά και θετικές διακρίσεις σε τομείς όπου η ισότητα ευκαιριών δεν είναι δεδομένη.
  Μετανάστες/ριες
  • Όχι στην Ευρώπη φρούριο. Κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης.
  • Κατάργηση ή αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ που επιβαρύνει δυσανάλογα τα κράτη πρώτης εισόδου, στην κατεύθυνση της αναλογικής κατανομής των ευθυνών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.
  • Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική που στοχεύει στην πρόληψη των συγκρούσεων και την προώθηση της ειρήνης και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο.
  • Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης καθώς και βιώσιμων αναπτυξιακών προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
  • Άμεση επιτάχυνση της εξέτασης όλων των αιτήσεων ασύλου. Χορήγηση ασύλου και καθεστώτος επικουρικής προστασίας σε όσους/ες το δικαιούνται.
  • Άμεση δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και Κέντρων Φιλοξενίας (και όχι κράτησης.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα και δομές για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (θύματα βασανιστηρίων και trafficking, ασυνόδευτα ανήλικα, ηλικιωμένους κ.α).
  • Τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για τους/τιςμετανάστες/ριες, με αποσύνδεσή της από τον αριθμό των ενσήμων.
  • Καταπολέμηση της ανασφάλιστης “μαύρης” εργασίας.
  • Καταγραφή εκείνων που στερούνται τα νόμιμα έγγραφα και εγγραφή τους σε ειδικούς καταλόγους στους δήμους όπου διαμένουν, με εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και παιδείας (για τα παιδιά).
  • Διευκόλυνση των προσπαθειών μεταναστών/ριων και προσφύγων να αποκτήσουν δικούς τους χώρους λατρείας και πολιτιστικά κέντρα.
  • Όχι στο στιγματισμό, ολόκληρων κοινωνικών ομάδων. Η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα δεν είναι εγγενές χαρακτηριστικό καμιάς συγκεκριμένης εθνικής ομάδας
  • Τα μέλη των ρατσιστικών συμμοριών που έχουν προβεί σε βιαιοπραγίες πρέπει να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να δικαστούν.
  • Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας που οφείλει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των κανόνων και ρυθμίσεων που προβλέπει η νομοθεσία.
  • Ασφαλείς γειτονιές είναι οι ζωντανές, πολύχρωμες, πολυπολιτισμικές γειτονιές της αλληλεγγύης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
  Ρομά
  • Εξασφάλιση πρόσβασης για όλα τα μέλη της κοινότητας των Ρομά (τσιγγάνων) σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής.
  • Εξάλειψη του αποκλεισμού των Ρομά από την εκπαίδευση και την κατάργηση των σχολείων-γκέτο εκπαιδευτικού διαχωρισμού.
  • Αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων στέγασης, που θα αποτρέπει φαινόμενα πελατειακής λογικής ή σπατάλης.
  • Άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας στους υφιστάμενους καταυλισμούς που συνοδεύεται από την απαραίτητη κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.
  • Γεφύρωση του χάσματος στον τομέα της απασχόλησης με την εφαρμογή προγραμμάτων για τη σταδιακή ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας.
  • Λήψη όλων των μέτρων και δράσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των Ρομά.
  • Παύση κάθε βίαιης έξωσης των Ρομά αλλά και κάθε είδους εκτόπισής τους χωρίς να έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος μετεγκατάστασης υπό συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης με έγκαιρη ενημέρωσή τους.
  Άτομα με αναπηρία
  • Εξαίρεση των ΑμεΑ από την εφαρμογή όλων των μέτρων που μειώνουν δραματικά τα εισοδήματά τους (μειώσεις μισθών και επικουρικών συντάξεων, επιβολή έκτακτων εισφορών κ.λπ.)
  • Μη κατάργηση των ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων μέχρι να εφαρμοστεί ένα πραγματικά δίκαιο και προοδευτικό ενιαίο φορολογικό σύστημα.
  • Διασφάλιση της χρηματοδότησης και της λειτουργίας όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Κέντρων Υποστήριξης.
  • Επαναχρηματοδότηση και επαναλειτουργία του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των κωφών και βαρήκοων ατόμων.
  • Προστασία των εργαζομένων με αναπηρία από τις απολύσεις και την κατάργηση του εισοδηματικού ορίου των 12.000 ως κριτήριο για την εξαίρεσή τους από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.
  • Διασφάλιση της δωρεάν χορήγησης όλων των φαρμακευτικών, θεραπευτικών μέσων, μεθόδων, προθέσεων και τεχνικών μέσων υγείας.
  • Εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των οργανώσεων ΑμεΑ και την αυτονόητη ενεργό  συμμετοχή τους στον σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων που τις αφορά.
  • Υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών και προσθηκών ώστε όλοι οι  δημόσιοι χώροι και τα κτίρια (υπηρεσίες, σχολεία, χώροι ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης, μέσα μαζικής μεταφοράς) να είναι προσβάσιμα για όλα τα άτομα με αναπηρία.
  • Διευκόλυνση, με τις απαραίτητες παρεμβάσεις και διοικητικές ρυθμίσεις, της μετακίνησης των ανθρώπων με αναπηρία μέσα στην πόλη και την προσαρμογή όλων των δημόσιων ανοιχτών χώρων στις ανάγκες τους.
  • Τη θεσμική κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, την επικοινωνία και την πληροφόρηση, στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, στα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες.
  • Άρση όλων των διοικητικών διατάξεων που αναπαράγουν ρατσιστικά στερεότυπα.
  Σεξουαλικός προσανατολισμός
  • Νομοθετική κατοχύρωση για την εφαρμογή του πολιτικού γάμου καθώς και την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ζευγάρια του ίδιου φύλου, με ίσα δικαιώματα με τα ετερόφυλα ζευγάρια.
  • Εξάλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων, συμπεριφορών και κοινωνικών προτύπων που οδηγούν σε διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου των ατόμων.
  • Χρηματοδότηση έρευνας στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και λήψη ενισχυτικών μέτρων για την εμπέδωση μιας συμπεριφοράς χωρίς διακρίσεις μέσα στην κοινωνία, με επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση στα σχολεία, το στρατό και τα ΜΜΕ. 
  Εξαρτήσεις
  • Αλλαγή νομοθεσίας και πολιτικής με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της βλάβης και όχι την καταστολή.
  • Διεκδικούμε πολιτικές ανάλογες με τις επιπτώσεις κάθε ουσίας, αποποινικοποίηση της χρήσης, ανοχή στην αυτοκαλλιέργεια για προσωπική χρήση, κρατικά ελεγχόμενη χορήγηση των ουσιών στους τοξικοεξαρτημένους.
  • Πλουραλισμός στις θεραπευτικές μεθόδους απεξάρτησης με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας.
  • Νομιμοποίηση της καλλιέργειας και της εμπορίας της κλωστικής κάνναβης (sativa).
  • Κέντρα άμεσης βοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε 24ωρη βάση.
  • Εκπαίδευση του μέγιστου δυνατού αριθμού πρώην χρηστών για συμμετοχή τους σε όλα τα σχετικά προγράμματα και στήριξη των θεραπευτικών κοινοτήτων.
  Κοινωνικός αποκλεισμός
  • Παροχή υπηρεσιών και οικονομική υποστήριξη, σε τοπικό και κρατικό επίπεδο, σε τομείς όπως προστασία, δημιουργική απασχόληση, φροντίδα, υγεία, παιδεία, ψυχαγωγία, δυνατότητες μετακινήσεων.
  • Προγράμματα υποστήριξης στο σπίτι, χωρίς απαγορευτικές λίστες αναμονής.
  • Δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, με αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων. Θέσπιση κοινωνικού συντελεστή για όλα τα νέα κτίρια
  • Κέντρα επείγουσας φιλοξενίας για όλες τις κατηγορίες αστέγων, συνδυασμένα με ιατρική, ψυχιατρική και ψυχολογική βοήθεια. Μακροχρόνια προγράμματα επανένταξης για ειδικές κατηγορίες αστέγων.
  • Στήριξη της δημιουργίας κοινωνικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, με δέσμευση να προσφέρουν απασχόληση σε αστέγους.
  • Έμπρακτη δραστηριοποίηση των υπαλλήλων των Κοινωνικών Υπηρεσιών για την απόκτηση από τους αιτούντες των απαιτούμενων εγγράφων με ευέλικτες και εφικτές διαδικασίες
  • Στόχος μας είναι η ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων των συμπολιτών μας καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στην απασχόληση, τις υπηρεσίες και τα αγαθά για όλους και όλες.
  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΕΡΓΙΑ

  Τί λύσεις έχουν οι Οικολόγοι Πράσινοι για την ανεργία των νέων που στην πραγματικότητα ξεπερνά τα 2/3 αυτών των ηλικιών;
  Εκτεταμένες επενδύσεις σε νέους τομείς, όπως η αναζωογόνηση της υπαίθρου ή η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτη. Τέτοιοι τομείς δημιουργούν πλήθος θέσεις εργασίας (κυρίως πράσινες) και ευνοούν εκ των πραγμάτων τους νέους ανθρώπους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή.

  Σύνδεση των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, με προγράμματα που θα διευκολύνουν τους αποφοίτους να δημιουργήσουν μια δική τους δουλειά.

  Μείωση της φορολογίας της εργασίας με απαλλαγή των πρώτων 100-200 ευρώ κάθε μισθοδοσίας από εργατικές και εργοδοτικές εισφορές και με ειδικά αφορολόγητα για τις πρώτες 10-15 θέσεις εργασίας κάθε επιχείρησης (ώστε να ευνοηθούν περισσότερο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις).

  Είτε με Μνημόνιο, είτε χωρίς, η χώρα έχει τεράστιο έλλειμμα παραγωγής & παραγωγικότητας. Τί προτείνουν οι ΟΠ;
  Άνοιγμα σε νέους τομείς, με πρωτοβουλίες όπως η ανασυγκρότηση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, η σύνδεση του τουρισμού με την υπόλοιπη τοπική οικονομία και ο αναπροσανατολισμός του σε κατευθύνσεις που καλύπτουν όλο το χρόνο, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μόνωση των υπαρχόντων κτιρίων, η ανανεώσιμη ενέργεια κατά προτεραιότητα από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, η ενίσχυση της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών, αλλά και της έρευνας και καινοτομίας σε πράσινους τομείς.

  Παράλληλα προτείνουμε μείωση στη φορολογία της εργασίας, ευνοϊκή φορολογική πολιτική για τους κλάδους με μεγάλη εγχώρια συμμετοχή, πολιτική δημόσιων προμηθειών που θα συνυπολογίζει και το από πόσο μακριά έρχεται κάθε προϊόν.  Προωθούμε πολιτικές για συμπίεση των αξιών γης και μείωση του κόστους στέγασης για επιχειρήσεις και κατοικίες, απαιτούμε αποδοτική δημόσια διοίκηση που να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας για υπηρεσίες και υποστήριξη. «Περιβαλλοντικά εργαλεία» όπως το δασολόγιο και ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός, θα απλοποιήσουν και τις διαδικασίες για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων.

  ΚΡΙΣΗ

  Η κρίση αποδιαρθώνει το σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους φορείς Πρόνοιας. Τι προτείνουν οι ΟΠ;
  Αντίθετα με τη ρητορεία άλλων για «μικρό κράτος», καταθέτουμε συγκεκριμένη πρόταση για  δημόσια έσοδα επαρκή για τη χρηματοδότηση αξιοπρεπούς κοινωνικού κράτους. Ειδικά για την παιδεία και την υγεία, κάθε ευρώ που εξοικονομείται εκεί από εξορθολογισμό δαπανών, προτείνουμε να επανεπενδύεται εξ ολοκλήρου στους ίδιους τομείς.
  Η πορεία της κοινωνίας είναι ορατή: φτωχαίνουν με συνοπτικές διαδικασίες οι χαμηλόμισθοι, ενώ συνθλίβεται με δραματικό και άγριο τρόπο η λεγόμενη ‘μεσαία τάξη’. Τι έχουν να πουν οι Οικολόγοι-Πράσινοι;

  Επιμένουμε ότι άλλο δημοσιονομική εξυγίανση, άλλο η τωρινή επίθεση στην κοινωνική συνοχή. Θέτουμε τη δίκαιη κατανομή των βαρών και τη φορολόγηση του πλούτου στο επίκεντρο των προτάσεών μας για πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, προτείνουμε ρεαλιστικά μέτρα για να δεσμευτούν οι «γκρίζες περιουσίες» από διαφθορά και φοροδιαφυγή, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη επαρκούς κοινωνικού κράτους και στην αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών ως μερικό έστω αντιστάθμισμα για τη χαμένη αγοραστική μας δύναμη. Η προτεραιότητα μας να επενδύσουμε στη διέξοδο από την κρίση, δεν αφορά μόνο τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας, αλλά και τις θέσεις εργασίας.

  Εξίσου σημαντικό είναι όμως, να αποτρέψουμε και οτιδήποτε θα έκανε τις συνέπειες της κρίσης να κρατήσουν για πάντα: μέτρα που  πριμοδοτούν λεηλασία και αμετάκλητη απαξίωση του περιβάλλοντος και των συλλογικών αγαθών, επενδυτικά σχέδια που υποβαθμίζουν πολύτιμους φυσικούς πόρους και απειλούν να καταστρέψουν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες υπόσχονται να δημιουργήσουν. Γι’ αυτό επιμένουμε για  ταυτόχρονες απαντήσεις, τόσο για την οικονομική, όσο και για την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της κρίσης, ώστε να μην πληρώνει εφ όρου ζωής τις συνέπειες και η γενιά των παιδιών μας. 

  ΜΝΗΜΟΝΙΟ

  Το πολιτικό σύστημα έχει σχιστεί στα δύο: τα κόμματα που εφαρμόζουν τυφλά το Μνημόνιο και τα κόμματα που έχουν ως μόνο σύνθημα τη καταγγελία του Μνημονίου. Πού στέκονται οι ΟΠ;

  Το ΟΧΙ είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι όλα τα ΟΧΙ ίδια (ούτε και όλα τα ΝΑΙ). Οι  Οικολόγοι  Πράσινοι δε νοσταλγούμε την πριν το Μνημόνιο εποχή. Επιδιώκουμε, όχι μόνο να αποτρέψουμε (και να ανατρέψουμε) αυτά που δεν πρέπει να γίνουν, αλλά και να προωθήσουμε τις αλλαγές που χρωστάμε επειγόντως ως κοινωνία στον εαυτό μας. Μόνο έτσι μπορούμε να τερματίσουμε τη σημερινή ομηρεία της χώρας στους δανειστές.  

  Ελληνικά κόμματα , αλλά και οι δανειστές μας λένε να κατεβάσουμε τα στάνταρντς της δημοκρατίας για να προσεγγίσουμε τους οικονομικούς στόχους. Γιατί να μην το κάνουμε;

  Γιατί η οικονομία οφείλει να υπάρχει πρώτα για τους ανθρώπους. Τα χαμηλά  στάνταρντς της μέχρι τώρα πελατειακής δημοκρατίας μας, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και για την οικονομική κατάρρευση: οφείλουν να ανέβουν – όχι να κατέβουν. Είναι ανάγκη να ξαναβρούμε το νόημα της δημοκρατίας, με μεγαλύτερη και πιο άμεση συμμετοχή των πολιτών, ουσιαστικότερο δημόσιο διάλογο, πραγματική αποκέντρωση, μεγαλύτερη διαφάνεια, ισχυρότερους φραγμούς στην αυθαιρεσία της πολιτικής αλλά και οικονομικής εξουσίας.  Κάτι τέτοιο απαιτεί νέο κοινωνικό συμβόλαιο, διαφορετικά καταναλωτικά και  παραγωγικά πρότυπα, αλλά και επαρκές κοινωνικό κράτος, στηριγμένο σε υγιή δημόσια οικονομικά με δίκαιη κατανομή των βαρών. Κατεβάζοντας τα στάνταρντς της δημοκρατίας, οδηγούμαστε ακριβώς στο αντίθετο. Αντί για τεχνοκρατική διακυβέρνηση, ή για λαϊκιστές  αυταρχικούς ηγέτες με «πατρικό» ενδιαφέρον για την κοινωνία, χρειαζόμαστε ισχυρότερη δημοκρατική συμμετοχή με ισχυρότερη κοινωνία πολιτών.  

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ vs ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Σε περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι Οικολόγοι-Πράσινοι συνεχίζουν να επιμένουν σε περιβαλλοντικά θέματα. Μήπως υποτιμάτε τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών;

  Επιμένουμε σε ταυτόχρονες απαντήσεις για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της κρίσης, γιατί η οικονομία δε χρειάζεται μόνο τόνωση, αλλά και ριζικό αναπροσανατολισμό. Σε καιρούς λιτότητας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των συλλογικών αγαθών μας κάνει δύο φορές φτωχότερους. Αντίθετα, η Πράσινη Στροφή που προτείνουμε, διασώζει πλήθος θέσεις εργασίας, δημιουργεί νέες, αξιοποιεί παραμελημένες παραγωγικές δυνατότητες και ανοίγει επιπλέον προοπτικές για την οικονομία. Είναι ακριβώς το αντίθετο από τις επενδύσεις που καταστρέφουν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες δημιουργούν.

  Εντυπωσιακό είναι άλλωστε ότι οι ίδιοι παράγοντες που καταστρέφουν το περιβάλλον – βραχυπρόθεσμη οπτική, υποθήκευση του συλλογικού στο ατομικό, αδιαφορία για ό,τι δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται, πολιτική ανευθυνότητα, εκτεταμένη ανομία και διαφθορά, προτεραιότητα και ανοχή στα κάθε είδους οικονομικά συμφέροντα – είχαν καταλυτικό ρόλο και στην οικονομική κρίση. Σε αυτούς στηρίχθηκε η οικοδόμηση μιας οικονομίας που είχε εξαρχής ημερομηνία λήξης και που τώρα καταρρέει με πάταγο. 

  Υπάρχουν πλευρές των θέσεών σας για το περιβάλλον, που μπορούν να συνδυαστούν με την οικονομική ανάκαμψη της χώρας;

  Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα: Η αναζωογόνηση της ορεινής και ημιορεινής χώρας δίνει διεξόδους στην ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, και τονώνει σημαντικά την τοπική και εθνική οικονομία. Θερμικές παρεμβάσεις και μόνωση στα υπάρχοντα κτίρια μπορεί να διασώσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στον υπό κατάρρευση τομέα της οικοδομής. Η διαχείριση των σκουπιδιών με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση, έχει πολύ χαμηλότερο κόστος και πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από τις μονάδες ταφής ή θερμικής επεξεργασίας και καύσης. Η ολοκλήρωση «περιβαλλοντικών εργαλείων», όπως το δασολόγιο και ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός, δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, αλλά απλοποιεί και τις διαδικασίες για εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων. 

  ΚΡΑΤΟΣ

  Όλα τα ελληνικά κόμματα έχουν ισχυρή δόση κρατισμού. Τι διαφορετικό φέρνουν οι Οικολόγοι-Πράσινοι;
  Ότι πρέπει να δούμε και πέρα από το δίπολο κράτος-εταιρίες. Χρειάζεται να δώσουμε χώρο στη συμμετοχή των πολιτών και την άμεση δημοκρατία, στην Κοινωνία των Πολιτών (που δεν περιλαμβάνει μόνο τις Μ.Κ.Ο.), στην Κοινωνική Οικονομία (που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες φθάνει το 10% του Α.Ε.Π. ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω και από το 1%), στην τοπική κλίμακα στην οικονομία και τους θεσμούς.
  Από την άλλη πλευρά, δεν θεωρούμε κρατισμό την ανάγκη να ρυθμίζονται δημοκρατικά οι κανόνες του παιχνιδιού και στην ιδιωτική οικονομία, κάτι που στην (κρατιστική) Ελλάδα δυστυχώς γινόταν από ελάχιστα μέχρι καθόλου. Το δημόσιο συμφέρον, τα αποθέματα των φυσικών πόρων, οι αντοχές του περιβάλλοντος, αλλά και το μακροπρόθεσμο κόστος κάθε δραστηριότητας, δε μπορούν ούτε να αγνοούνται ούτε να αφήνονται στην κρίση των επιχειρήσεων.
  Η δημόσια διοίκηση είναι σε διάλυση και αυτό επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες, αλλά και όσους ασκούν οικονομικές δραστηριότητες. Έχετε θέσεις γι αυτό το θέμα ή το θεωρείτε δευτερεύον;

  Θέση μας είναι ότι δε χρειαζόμαστε «μεγαλύτερο» ή «μικρότερο» κράτος, αλλά διοίκηση που να ανταποδίδει στην κοινωνία τις δαπάνες που γίνονται γι’ αυτή, και να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών για υπηρεσίες και υποστήριξη. Το πρόβλημα του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα δεν είναι ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων, αλλά η διάρθρωση, ο προσανατολισμός του και η αποδοτικότητά του.

  Υποστηρίζουμε υπηρεσιακή ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης, πραγματική προώθηση  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιοποίηση του δυναμικού από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τακτική αξιολόγηση του έργου κάθε δημόσιας υπηρεσίας, ανασχεδιασμό αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών με εκτεταμένες μετατάξεις όπου χρειάζεται. Επιδιώκουμε εξονυχιστικούς ελέγχους στα Πόθεν Έσχες που θα οδηγήσουν εκτός υπηρεσίας τις περιπτώσεις διαφθοράς όλων των βαθμίδων. Είμαστε τέλος ανοικτοί σε μεταφορά εμπειρίας και σε συμβουλευτική υποστήριξη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι όμως και σε καθεστώς επιτροπείας. 

  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

  Η Αριστερά πλησίασε στις δημοσκοπήσεις το 40%, αλλά δήλωσε με πολλούς τρόπους ότι δεν θέλει να κυβερνήσει. Έτσι οι δυνάμεις που αντιστέκονται στο Μνημόνιο έχασαν μια ευκαιρία να αντισταθούν στα σκληρά οικονομικά μέτρα. Τι θέση παίρνετε ως προς αυτό;

  Για να σταματήσουμε την κατεδάφιση της οικονομίας και της κοινωνίας από το Μνημόνιο, δεν αρκεί μόνο ένα «ισχυρό ΟΧΙ». Παράλληλα με την οργή, χρειαζόμαστε και εναλλακτικές αντιπροτάσεις που θα χαράξουν πορεία τερματισμού της σημερινής ομηρείας της χώρας στους δανειστές της. Από την πλευρά μας οι Οικολόγοι Πράσινοι, παράλληλα με την αντίθεσή μας στο Μνημόνιο και τη διευκρίνιση ότι με τα μέχρι σήμερα κόμματα εξουσίας βρισκόμαστε σε αντίθετες όχθες από άποψη κυβερνητικής φιλοσοφίας, ανοικτοί στη συμμετοχή μας σε ενδεχόμενες νέες μετεκλογικές πλειοψηφίες, ικανές να οικοδομήσουν εναλλακτικές λύσεις και να χαράξουν μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει και συγκεκριμένες θεματικές πρωτοβουλίες διαλόγου προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

  Οι Οικολόγοι Πράσινοι, θεωρούνται συχνά ως ένα ακόμα κόμμα της Αριστεράς. Μήπως οι διαφορές σας είναι τριτεύουσες και είστε άλλο ένα κόμμα της Αριστεράς;
  Για το πράσινο κίνημα η οικολογική κρίση αλλάζει τα δεδομένα και μετατοπίζει το κέντρο βάρους σε τέτοιο βαθμό, που τα παλιά κριτήρια για τη διάκριση Δεξιάς και Αριστεράς, έχουν χάσει μεγάλο μέρος από την αξία τους: αυτό που μετράει είναι πρώτα από όλα η ουσία των θέσεων Τα κόμματα που αναφέρονται σήμερα στην Αριστερά έχουν μεταξύ τους τόσο μεγάλες διαφορές, που η συγκεκριμένη έννοια φαίνεται να χωράει σχεδόν τα πάντα. Από την άλλη πλευρά, κανένα από τα κόμματα της Αριστεράς στη χώρα μας δεν είναι εξοικειωμένο με έννοιες όπως η δίκαιη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους ή η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Χωρίς να γινόμαστε κεντρώοι οι φιλελεύθεροι, διακηρύσσουμε ότι δεν είμαστε δεξιοί ή αριστεροί, αλλά Πράσινοι. Αξίες όπως η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, είναι και δικές μας αξίες, όμως σε διεθνές επίπεδο το πράσινο κίνημα έχει απογαλακτιστεί συμβολικά και συναισθηματικά από την Αριστερά ήδη από τα πρώτα του βήματα, όταν υιοθέτησε ως σημείο αναφοράς του ένα χρώμα που δεν είχε ποτέ συνδεθεί με τις παραδόσεις της.
  ΕΥΡΩΠΗ

  Τα κόμματα που είναι εναντίον του Μνημονίου έμμεσα ή άμεσα θέλουν την Ελλάδα εκτός της Ευρώπης. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι της ίδιας αντίληψης;
  Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε, αντί για το Μνημόνιο και το Μηχανισμό Στήριξης, ευρωομόλογα και ευρωπαϊκές εγγυήσεις δανεισμού. Σε δεκάδες περιπτώσεις φέραμε στο ευρωκοινοβούλιο ζητήματα μέτρων του Μνημονίου που αντιστρατεύονται σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές, δημιουργώντας ουσιαστικά γκρίζες ζώνες στην ευρωπαϊκή συμμετοχή των χωρών με οικονομικά προβλήματα. Ζητήματα που ξεκινούν από τη φορολόγηση των χρηματαγορών και φθάνουν μέχρι την κλιματική αλλαγή, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απαιτούν πανευρωπαϊκή κινητοποίηση. Ενδεχόμενη έξοδος από το ευρώ σήμερα θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και θα δώσει τεράστια οικονομική δύναμη στα γκρίζα συμφέροντα που έχουν βγάλει κεφάλαια και καταθέσεις στο εξωτερικό.
  Οι Οικολόγοι Πράσινοι είμαστε λοιπόν Ευρωπαίοι χωρίς υποσημειώσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ από την Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Η Ευρώπη είτε θα εξελιχθεί σε ομοσπονδία με κοινές οικονομικές πολιτικές, αλλά και με δημοκρατική νομιμοποίηση και κοινωνική δικαιοσύνη, είτε θα απειληθεί με φυγόκεντρες τάσεις ή ακόμη και διάλυση.
  Πώς έχετε αξιοποιήσει τη συμμετοχή σας στα ευρωπαϊκά Πράσινα κόμματα για την υποστήριξη των θέσεων της Ελλάδας;
  Η συμμετοχή μας στο ευρωκοινοβούλιο έχει φέρει τους άλλους Πράσινους εγγύτερα στην ελληνική οπτική και έχει συμβάλει στην πληροφόρησή τους αλλά και στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης προς τη χώρα μας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Πράσινοι δεν αποτελούν μόνο την ισχυρότερη δύναμη αλληλεγγύης προς την Ελλάδα αλλά και την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση στις πολιτικές των Μέρκελ-Σαρκοζύ-Μπαρόζο, με προτάσεις που μπορούν να βάλουν την ευρωπαϊκή οικονομία και πολιτική σε τελείως διαφορετική τροχιά. Όσμωση με την ελληνική οπτική υπάρχει ακόμη και για «δύσκολα» θέματα, όπως το Μακεδονικό. Ενδεικτική είναι η διαδρομή του Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, από το «η Μακεδονία είναι Μακεδονία» του 2008 στην κατάθεση προτάσεων για σύνθετη γεωγραφική ονομασία σε πρόσφατη συνέντευξή του (Μάρτιος 2012) στο απεργιακό φύλλο των συντακτών της Ελευθεροτυπίας.
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Ποιες είναι θέσεις σας περί των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες (FYROM, Τουρκία κλπ);

  Για την οικολογική αντίληψη, οι άμεσοι γείτονες είναι αναγκαίοι συνεργάτες και όχι υποψήφιοι εχθροί, καθώς το περιβάλλον δε γνωρίζει σύνορα. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντίστοιχη προοπτική των υπόλοιπων χωρών της περιοχής, μπορούν να συμβάλουν θετικά σ’ αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουμε την Ελλάδα σε ρόλο «ακραίου προπυργίου» σε μια «Ευρώπη-Φρούριο».

  • Καταδικάζουμε τονεθνικισμό και τον αλυτρωτισμόαπό όπου κι αν προέρχεται. Η επιστροφή σε εθνοκεντρικές λογικές δεν αποτελεί ουσιαστική απάντηση στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση αλλά δημιουργεί πρώτα από όλα πρόβλημα στις χώρες που την καλλιεργούν. Η ανοικτή κοινωνία που προωθούμε συνδέεται άρρηκτα με το σεβασμό κα ι τις ιδιαίτερες ταυτότητες όλων.
  • Αντιτασσόμαστε στη λογική της στρατιωτικής ισχύος και των μηχανισμών της. Επιδιώκουμε δραστικήμείωση τωνεξοπλισμώνκαι εμμένουμε στο στόχο για διάλυση του ΝΑΤΟ. Καθώς η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά στρατιωτικών δαπανών, δίνουμε προτεραιότητα στη μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, στην ανάγκη ακόμη και μονομερώς.
  • Τα θέματαμειονοτήτωνείναι ζήτημαανθρωπίνων δικαιωμάτωνκαι όχι διακρατικών σχέσεων.Ζητάμε από τη χώρα μας να κυρώσει άμεσα την ευρωπαϊκή σύμβαση – πλαίσιο για τις μειονότητες και την αντίστοιχη σύμβαση για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.
  • Ηπεριφερειακή συνεργασίαείναι πρώτα υπόθεση βιωσιμότητας και μετά επιχειρηματικής δράσης. Προτεραιότητα οφείλουν να έχουν στόχοι όπως το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων, η απόκρουση των μεταλλαγμένων, η προώθηση της βιολογικής γεωργίας και της ήπιας ενέργειας, η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, η βελτίωση των όρων ζωής των παραμεθόριων πληθυσμών.

  Στο πλαίσιο αυτό, οι παραδοσιακές διαφορές θα πρέπει να εξεταστούν στο φως των νέων δεδομένων.

  • Για τηνυφαλοκρηπίδαστο Αιγαίο, προτείνουμε οριοθέτηση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δίνουμε προτεραιότητα σε προκαταρκτική συμφωνία για αμοιβαίο αποκλεισμό κάθε υποθαλάσσιας έρευνας για πετρέλαιο.
  • Για τη διαφορά με το όνομα της ΠΓΔΜ, αναγνωρίζουμε ότι η ευρύτερη Μακεδονία έχει πολυεθνική ιστορία αιώνων και κανείς δεν είναι «πιο Μακεδόνας» από τις υπόλοιπους.Αν και κάθε χώρα αλλά και κάθε περιφέρεια, έχει λόγο η ίδια για το όνομά της,όμως όπου δύο κοινωνίες αυτό-προσδιορίζονται με το ίδιο όνομα, αποτελεί βασική χειρονομία καλής θέλησης να εξειδικεύσει κάθε πλευρά το δικό της αυτοπροσδιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη επιλογή της άλλης.Στο πνεύμα αυτό θεωρούμε δίκαιη μια λύση κοινά αποδεκτής σύνθετης ονομασίας για τη γειτονική χώρα, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης δέσμης μέτρων για οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
  • Για το Κυπριακό, εμμένουμε στην προοπτική συναινετικής λύσης βασισμένης στις αποφάσεις του ΟΗΕ, το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και τα σημεία που είχαν δεχθεί οι δυο πλευρέ ς για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης, διζωνικής ομοσπονδίας των δύο κοινοτήτων. Ενισχύουμε τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης και συνεργασίας των δύο κοινοτήτων και την κατάρρευση του “μύθου” ότι οι δύο κοινότητες δεν μπορούν να ζήσουν πλέον μαζί.
  Τι έχετε κάνει στο ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα αυτά;
  Για τις αντίστοιχες παρεμβάσεις μας στο ευρωκοινοβούλιο, μπορείτε να δείτε:

  Για τις εκθέσεις προόδου Τουρκίας και ΠΓΔΜ.  http://goo.gl/3yzoH , http://goo.gl/ADJa5

  Για τις αντίστοιχες εκθέσεις. http://goo.gl/RFxvmhttp://goo.gl/2pTJy

  Για τη φετεινή έκθεση προόδου ΠΓΔΜ.  http://goo.gl/aEp74

  Για τη φετινή γραπτή δήλωση για Αμμόχωστο.  http://goo.gl/QuDlp

  Περσινό άρθρο περί των επιθέσεων κατά Τρεμόπουλου.  http://www.eklogika.gr/articles/536

  Στην Αυτοδιοίκηση
  Οι Οικολόγοι Πράσινοι είμαστε παρόντες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις εκλογές του 2010 συμμετέχοντας ή/και στηρίζοντας δημοτικά και περιφερειακά σχήματα με προτεραιότητα την οικολογική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών, διεκδικώντας μέσα από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια βιώσιμες πολιτικές με συμμετοχικές και διαφανείς διαδικασίες
  Στο Eυρωκοινοβούλιο
  Οι Οικολόγοι Πράσινοι τιμούν την ψήφο των πολιτών και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θεσμών. Τον Ιούνιο του 2009 εξέλεξαν τον πρώτο τους ευρωβουλευτή, τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, που από τον Φεβρουάριο του 2012 έχει εναλλαχτεί από τον Νίκο Χρυσόγελο, σε μια πρωτοφανή για τη χώρα μας πολιτική πρακτική. Πρόκειται για μια πετυχημένη συλλογική δουλειά, με τον ευρωβουλευτή μας να βρίσκεται ανάμεσα στους 15 πιο «παραγωγικούς» ευρωβουλευτές