28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΛΗ

Βιογραφικό

Μέλος των ΟΠ και υποψήφια στις εκλογές του 2007 στη Β’ Αθήνας. Το ενδιαφέρον μου για την πράσινη πολιτική φιλοσοφία και την οικολογία με οδήγησε στο πτυχίο Πολιτικών Επιστημών. Στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, δραστηριοποιήθηκα προσανατολισμένη στον πολιτισμό και το περιβάλλον. Αχολούμαι κυρίως με την καλλιέργεια αμπελιού, ερευνώ και πειραματίζομαι με την αεικαλλιέργεια στην πόλη και στον αγρό, τη διατροφική και ενεργειακή αυτονομία, τα εναλλακτικά οικονομικά συστήματα, τη διαχείριση απορριμμάτων και με θέματα σχετικά με την οργανωμένη κοινοτική ζωή.

Επικοινωνία
EMAIL
Περιφέρεια
|

Comments are closed.