18. ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκα το 1953 στην Αθήνα.

Σπούδασα στην Αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ

Συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Πολεοδομία και Χωροταξία στο   Παρίσι

Ασκούμενος υπάλληλος στην 11η Διεύθυνση της Ευρωπαικής Επιτροπής για το

Περιβάλλον και την προστασία του καταναλωτή  στις Βρυξέλλες την περίοδο 1982-1983

ασχολήθηκα  με τις    προστατευόμενες περιοχές RAMSAR και την οργάνωση του θαλάσσιου

πάρκου στην  Αλόννησο για την  προστασία της θαλάσσιας φώκιας Monachus  monachus.

Από το 2010 είμαι ένας  από τους  “γονείς” της  Νεφέλης συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα

Περίθαλψης και Επανένταξης Μεσογειακής φώκιας από τη MOm.

Ζω στην Ελλάδα από το 1985

Διατηρώ  γραφείο αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών μελετών

-Διετέλεσα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ και μέλος

της τελευταίας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Είμαι μέλος της επιτροπής πολεοδομικής Νομοθεσίας Γ3 του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.

Συμμετέχω σε επιτροπές του ΤΕΕ σε θέματα σχετικά με την πολεοδομική και  χωροταξική

Νομοθεσία

Είμαι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Κέας , μέλος του ΔΣ από το 2006 και υπεύθυνος

της επιτροπής Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας.

Ο Σύλλογος Φίλων  Κέας έχει αναπτύξει σημαντική πολιτιστική και περιβαλλοντική δράση στο

νησί και προσπαθεί να συμβάλλει έμπρακτα στην αναζωογόνηση της ντόπιας αγροτικής

οικονομίας.

Συμμετείχα στην οργάνωση  και ήμουν  εισηγητής στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Αρχιτεκτόνων,

τον Μάρτιο του  2011 με θέμα τον Αρχιτεκτονικό Οικοδομικό Κανονισμό και τον

επαναπροσδιορισμό των μεγεθών που καθορίζουν την ποιότητα του δομημένου χώρου

Συμμετέχω σε ημερίδες και δημοσιεύω άρθρα σχετικά με την αρχιτεκτονική και πολεοδομία.

 

Από το 2009 ασχολούμαι συστηματικά, συμμετέχω και παρακολουθώ  οικονομικά φόρουμ

διερεύνησης των αιτιών της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα

μας και προσπαθώ να συμβάλλω στις  προσπάθειες προτάσεων διεξόδου που φυσικά δεν

μπορούν να υπάρξουν χωρίς ταυτόχρονες απαντήσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον

και γενικό  αναπροσανατολισμό της οικονομίας.

 

«Βιώσιμη  αναζωογόνηση της υπαίθρου»

«Να επενδύσουμε  στη διέξοδο από την κρίση»

«Τη μέρα των εκλογών, οι πολίτες, να απομακρύνουν ειρηνικά από τη δημόσια ζωή,

όλους όσους ευθύνονται για την κρίση»

«η φορολογία να γίνει εργαλείο δικαιοσύνης, διεξόδου και Πράσινης Στροφής»

Επικοινωνία
EMAIL
Περιφέρεια
|

Comments are closed.