Λύκειο

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε  ότι το Λύκειο θα πρέπει να προσμετράται ως υποχρεωτική βαθμίδα της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη μέριμνα να μειωθεί η σχολική διαρροή.

Το Λύκειο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν προθάλαμος  για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα στηρίζεται στην προηγούμενη και προετοιμάζει για την επόμενη. Η διαδρομή όμως δεν είναι από πάνω προς τα κάτω αλλά αντίστροφα και σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά βρίσκονται σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσο και ανατρεπτική περίοδο της ζωής τους, την εφηβεία.

Το Λύκειο δεν θέλουμε να έχει  εξεταστικοκεντρικό χαρακτήρα που επηρεάζει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ρίχνει το βάρος στην αποστήθιση και στις αποσπασματικές, εξειδικευμένες  πληροφορίες. Να αλλάξουμε την αντίληψη του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος, που τείνει να θεωρεί «γνώση» μόνο ό,τι εξετάζεται.

Ο θεσμός των ερευνητικών εργασιών μας βρίσκει σύμφωνους. Στα πλαίσια μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που επιδιώκει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια συνθετικών ικανοτήτων  και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, οι εργασίες στο σχολείο  ήταν πάντα  ζητούμενο (από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο πλαίσιο ενός project ενισχύεται η αυτόνομη, ενεργητική μάθηση και μειώνεται η απόσταση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Το ζήτημα είναι πώς θα υλοποιηθεί τελικά μέσα στα σχολεία, αν δηλ. οι ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. η ανεπάρκεια των σχολικών βιβλιοθηκών) και άλλες δυσλειτουργίες του σχολείου (ποια η αναλογία μαθητών-τριών ανά εκπαιδευτικό;)  θα το απαξιώσουν και αυτό, όπως  και μία σειρά άλλες καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες.