Γεωργία & διατροφή

Για μια γεωργία φιλοπεριβαλλοντική που θα στηρίζεται σε βιώσιμες σχέσεις παραγωγών – καταναλωτών αλλά και αγροτικών – αστικών περιοχών και θα στοχεύει  στο ξαναχτίσιμο της  παραγωγικής βάσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

 

Από την αρχή του 21ου αιώνα, έχουμε γίνει μάρτυρες πολλαπλών κρίσεων, είτε αυτές είναι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή ιδεολογικές. Η βάθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η επισιτιστική ανασφάλεια, τα διατροφικά σκάνδαλα (τρελές αγελάδες, διοξίνες κλπ) και η πίεση στη χρήση των φυσικών πόρων είναι μόνο ορισμένα παραδείγματα που αποκαλύπτουν τις δομικές ατέλειες του σημερινού παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε πως η γεωργία μπορεί να αποτελέσει μια συνολική απάντηση στην κρίση, η οποία είναι κυρίως κρίση παραγωγικού μοντέλου και να αναδειχτεί σε κυρίαρχο τομέα της οικονομίας.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ επιδιώκουμε μια γεωργία η οποία θα αποτελεί τον κοινό τόπο παραγωγών και καταναλωτών, θα βασίζεται στην αγροδιατροφική προσέγγιση και στην προώθηση του μεσογειακού διατροφικού μοντέλου, αναγνωρίζοντας πως γεωργία και περιβάλλον είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το μέλλον της γεωργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και του περιβάλλοντος από τους γεωργούς

Η πράσινη πρόταση για τη γεωργία στοχεύει στη διασφάλιση συνθηκών ευημερίας για όλους τους ανθρώπους, βασιζόμενη στη μείωση των ανισοτήτων, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και αναθεωρώντας το σημερινό κυρίαρχο μοντέλο ζωής, τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα φυσικά όρια του πλανήτη. Πρόκειται για μια πορεία μετασχηματισμού, αποτελούμενη από εκτεταμένες και αλληλοσχετιζόμενες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς μεταξύ των οποίων και η γεωργία. Θεωρούμε πως ο ρόλος της γεωργίας είναι ιδιαιτέρως κομβικός υπό το πλαίσιο των σημερινών συνθηκών και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένας τομέας πάνω στον οποίο θα πρέπει να στηριχτεί μια διαφορετική πολιτική, κάτι που δεν έγινε ούτε στο παρελθόν ούτε σήμερα.

Θεωρούμε πως σήμερα γίνεται όλο και πιο σαφής η βαθιά σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τροφίμων και περιβάλλοντος. Η ποιότητα της τροφής μας εξαρτάται άμεσα και απόλυτα από την ποιότητα των περιβαλλοντικών μέσων παραγωγής ενώ εντονότερη από ποτέ είναι η ανάγκη για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα για όλους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και μια άλλη διάσταση για το τι θεωρούμε ποιοτικό και τι όχι και εκεί εντάσσουμε την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη στην διαδικασία της παραγωγής τροφίμων.

Η βιομηχανική γεωργία, υπό την έννοια της εντατικής εστιαζόμενης στην μονοκαλλιέργεια και τα αγροχημικά γεωργίας, είναι ένας από τους κύριους παράγοντες επίδρασης στην κλιματική αλλαγή. Τα προβλήματα από την κλιματική αλλαγή είναι ήδη πολύ σοβαρά και αναμένεται να ενταθούν, με κίνδυνο ερημοποίησης πολλών περιοχών και απρόβλεπτες αλλαγές των φυσικών συνθηκών.

Αντίστοιχα η εντατική χρήση των φυσικών πόρων και κυρίως του νερού δημιουργεί προβλήματα που αφορούν τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των υδάτων προτάσσοντας την ανάγκη μια άλλης οπτικής εστιαζόμενης στον ορθολογικό προγραμματισμό, και στην ανάδειξη ενός εναλλακτικού, ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Θεωρούμε πως το νερό είναι ένα αγαθό σε ανεπάρκεια και πάνω σε αυτή τη λογική θα πρέπει να σχεδιάσουμε τη λογική της διαχείρισής του στην γεωργία για το μέλλον.

Σήμερα είναι πιο άμεση από ποτέ η ανάγκη μετάβασης από το σημερινό βιομηχανικό εντατικό μοντέλο αγροτικής δραστηριότητας (το οποίο έχει ενισχύσει την αγροτική έξοδο προκαλώντας παράλληλα πρωτοφανή περιβαλλοντική υποβάθμιση) σε μια βιώσιμη προσέγγιση του αγροτικού τομέα. Υποστηρίζουμε μια προσέγγιση η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις αρχές της Βιολογικής Γεωργίας, όπως η βιολογική μέθοδος καλλιέργειας και εκτροφής ζώων, ο σεβασμός του περιβάλλοντος και η κοινωνική δικαιοσύνη, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από ένα διεθνές κίνημα τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:

 • Απαντάμε με τοπικές πολιτικές απέναντι στην ισοπεδωτική λογική που επιβάλει η παγκοσμιοποίηση. Προωθούμε τοπικές λύσεις που στοχεύουν στην αναγέννηση των  τοπικών οικονομιών και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού. Θέλουμε να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν οι ίδιες το μέλλον τους με έναν περιβαλλοντικά φιλικότερο τρόπο. Υποστηρίζουμε την αγροτική αυτάρκεια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η πορεία αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και να δίνει έμφαση στην πολυκαλλιέργεια, την ποιότητα και την ολιστική αντιμετώπιση του αγροτικού τομέα (κοινωνική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της γεωργίας).
 • Στηρίζουμε τα δίκτυα παραγωγών – καταναλωτών και τις μικρές τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων και θεωρούμε πως αυτή είναι μια λογική στην οποία θα πρέπει να επενδύσουμε στην κατεύθυνση εξορθολογισμού του συστήματος διανομής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
 • Ενθαρρύνουμε λύσεις μέσα από το χώρο της κοινωνικής οικονομίας και την καινοτομία στη γεωργία, στηρίζουμε την αστική γεωργία και διεκδικούμε λύσεις για τους νέους που έχασαν την εργασία τους στα αστικά κέντρα και ζητούν λύσεις στον αγροτικό τομέα.
 • Ενθαρρύνουμε τους συνεταιρισμούς νέας γενιάς, τις ομάδες παραγωγών, τη συμβολαιακή γεωργία και τον εξορθολογισμό των αγροτικών δομών. Θεωρούμε ότι το μέλλον του αγροτικού τομέα βρίσκεται στα χέρια των νέων γεωργών, οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ.
 • Σήμερα γίνονται ιδιαίτερα έντονες πιέσεις για την απελευθέρωση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Οι Οικολόγοι Πράσινοι είμαστε αντίθετοι στην απελευθέρωση και την χρήση ΓΤΟ γιατί περιέχουν ένα ανυπολόγιστο ρίσκο για τη γεωργία, το περιβάλλον τους καταναλωτές και τη διατροφική ασφάλεια.
 • Αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποικιλομορφίας των παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών και ζωικών φυλών, οι οποίες αποτελούν τον γενετικό μας πλούτο και έχουμε υποχρέωση να τον καταγράψουμε και να τον προστατέψουμε. Ανησυχούμε για τον κίνδυνο της γενετικής διάβρωσης που απειλεί την ίδια τη βάση του διατροφικού μας πολιτισμού και την επισιτιστική μας ασφάλεια.
 • Σεβόμαστε και στηρίζουμε τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της γεωργίας και το ρόλο των αγροτών ως θεματοφύλακες της υπαίθρου και του περιβάλλοντος.
 • Διεκδικούμε την ενεργειακή απεξάρτηση της γεωργίας από τα ορυκτά καύσιμα και θεωρούμε πως οι κάτοικοι της υπαίθρου μπορούν να έχουν κομβικό ρόλο στη διατήρηση των αποθεμάτων βιομάζας και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Εκτιμούμε ως ιδιαίτερα θετική την στροφή της ΚΑΠ σε πράσινες πολιτικές και διεκδικούμε μια ΚΑΠ χωρίς ανισότητες, χωρίς γραφειοκρατία η οποία θα επαναπροσδιορίζει σε νέα βάση τις σχέσεις παραγωγών – καταναλωτών και αγροτικών – αστικών περιοχών.
 • Απαιτούμε επαναπροσανατολισμό στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε μια ανταποδοτική σχέση με την κοινωνία και την παραγωγική βάση, που να εστιάζει σε συστήματα και αρχές βιωσιμότητας, να συμπεριλαμβάνει την τοπική γνώση και τις ορθές γεωργικές πρακτικές.
 • Ζητάμε επανεκπαίδευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, των ανθρώπων που θα στελεχώσουν τους συνεταιρισμούς νέας γενιάς και των νέων αγροτών η οποία θα σέβεται τις τοπικές συνθήκες, θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα της γεωργίας σήμερα και θα αξιολογείται με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ διεκδικούμε μια πολιτική που η γη δίνεται σε αυτούς που την καλλιεργούν. Ζητάμε οριοθέτηση και χαρτογράφηση των βοσκοτόπων με ενιαία διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο, με τράπεζα γης με μια πολιτική μακροχρόνιας παραχώρησης στους κτηνοτρόφους και διεκδικούμε την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Ζητάμε καταγραφή της γης υψηλής παραγωγικότητας και την προστασία της από ανταγωνιστικές χρήσεις.

Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας.

Ενισχύουμε τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας και τις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων.

Διεκδικούμε για τους αγρότες ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής στην ύπαιθρο. Αγωνιζόμαστε να καταρρίψουμε τα αρνητικά στερεότυπα που συνοδεύουν τους κατοίκους της υπαίθρου και την αγροτική δραστηριότητα στηρίζοντας πολιτικές που ενθαρρύνουν βιώσιμες σχέσεις για τις αγροτικές και αστικές περιοχές.