Πράσινη στροφή

 Έξοδος από την κρίση, με πράσινη στροφή στην οικονομία

 

Απέναντι στη σημερινή κρίση που είναι πλέον πολυδιάστατη, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ επιδιώκουμε λύσεις που να απαντούν ταυτόχρονα στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση:

  • Για Πράσινη Στροφή στην Οικονομία, με μαζικές ιδιωτικές, κοινωνικές και δημόσιες επενδύσεις στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτη, την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και των συνδυασμένων μεταφορών, την εξοικονόμηση νερού, την προστασία των δασών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τους οικισμούς, την προώθηση αλλαγής προτύπου στον τουρισμό και την βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου,
  • Για «πράσινες» θέσεις εργασίας, μέσα από τον πράσινο μετασχηματισμό των δημόσιων επενδυτικών εργαλείων, της βιώσιμης πράσινης επιχειρηματικότητας με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την ανάδειξη της σημασίας του κοινωνικού και αλληλέγγυου τομέα της οικονομίας, και
  • Για «πράσινη εκτροπή» πόρων από τα προγράμματα ενίσχυσης των τραπεζικών κεφαλαίων, ώστε να χρηματοδοτηθούν – με συμβολικά επιτόκια και σε μεγάλη έκταση-  δράσεις τόσο σε επίπεδο νοικοκυριών, όπως οι ηλιακές στέγες, οι μονώσεις σπιτιών, κάνοντας κάθε πολίτη δυνητικό πράσινο επενδυτή και προσφέροντας σε όλους απτό όφελος στην τσέπη τους, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας (πράσινη επιχειρηματικότητα και πράσινη απασχόληση).