Μείωση της σπατάλης

  • Άμεση κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που διευκολύνει την υπερκοστολόγηση των φαρμάκων (καρτέλ φαρμάκου). Οι γιατροί να συνταγογραφούν τη φαρμακευτική ουσία και όχι την εμπορική ονομασία του φαρμάκου, και η επιλογή να γίνεται με μειοδοτικό διαγωνισμό από τα ασφαλιστικά ταμεία ανάμεσα στα εγκεκριμένα σκευάσματα. Τα φάρμακα να χορηγούνται μόνο με συνταγή γιατρού.
  • Αποθάρρυνση της υπερκατανάλωσης φαρμάκων και  ιδιαίτερα των αντιβιοτικών.
  • Να δημιουργηθεί ένα σύγχρονος, διαφανής και αποτελεσματικός μηχανισμός προμηθειών, που θα εξασφαλίζει το χαμηλότερο κόστος, δηλαδή τις πραγματικές τιμές της αγοράς, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην τροφοδοσία των νοσηλευτικών μονάδων.

Διεκδίκηση από Ε.Ε. του κόστους περίθαλψης των μεταναστών που κατά κανόνα είναι ανασφάλιστοι.